Faeroe Islands: projects/activities

To edit or add records to any of the catalogs, log in or create an account.

Directory entires that have specified Faeroe Islands as one of the geographic regions for the project/activity and are included in the AMAP, ENVINET, SAON and SEARCH directories. Note that the list of regions is not hierarchical, and there is no relation between regions (e.g. a record tagged with Nunavut may not be tagged with Canada). To see the full list of regions, see the regions list. To browse the catalog based on the originating country (leady party), see the list of countries.

It is also possible to browse and query the full list of projects.

Displaying: 1 - 9 of 9
1. Faroese Monitoring II (FARMON II)

Projektet er en fortsættelse og videreudvikling af det igangværende projekt FARMON og har til formål at forlænge og forbedre monitering af to strømsystemer gennem færøsk territorialfarvand, som udveksler vand, varme og salt mellem Arktis og resten af Verdenshavet. Den ene af disse er strømmen af koldt vand fra Arktis gennem dybet af Færøbanke kanalen (FB-overflow), som transporterer varme og kuldioxid fra atmosfæren ned i Verdenshavets dybe vandmasser. Den anden er Færøstrømmen, som er den stærkeste transportør af ocean varme mod Arktis med indvirkning på klima, fiskebestande og isudbredelse. Endvidere vil projektet studere opsplitningen af Færøstrømmen i to separate strømgrene med forskellig indflydelse på forskellige områder og processer i Arktis. Projektet vil omfatte feltaktivitet fra sommer 2018 til sommer 2019 med udlagte måleinstrumenter og tilsammen fire hydrografiske togter med forskningsskib. Indsamlede måledata vil blive analyseret sammen med satellit­data og historiske observationer med henblik på at forlænge de mere end 20 år lange tidsserier for de to strømsystemers transporter. Et nyt indsatsområde inden for FARMON II vil være mere detaljerede studier af FB-overflow vandets egenskaber. Tidligere har vore målinger vist en langsom opvarmning af bundvandet i Færøbanke kanalen siden begyndelsen af dette århundrede uden at dette dog har medført reduceret massefylde. Nu ser denne opvarmning imidlertid ud til at have accelereret, samtidig som saltholdigheden i de øvre lag er faldet. Vi vil derfor foretage mere detaljerede målinger for at følge opvarmningen og dens indvirkning på massefylde og dermed på den termohaline forcering af den såkaldte AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation).

Hydrography monitoring Ocean currents Oceanography
2. Faroese Monitoring (FARMON)

Projektet har til formål at forlænge og forbedre monitering af to strømsystemer gennem færøsk territorialfarvand, som udveksler vand, varme og salt mellem Arktis og resten af Verdenshavet. Den ene af disse er strømmen af koldt vand fra Arktis gennem dybet af Færøbanke kanalen, som transporterer varme og kuldioxid fra atmosfæren ned i Verdenshavets dybe vandmasser. Den anden er Færøstrømmen, som er den stærkeste transportør af ocean varme mod Arktis med indvirkning på klima, fiskebestande og isudbredelse. Endvidere vil projektet studere opsplitningen af Færøstrømmen i to separate strømgrene med forskellig indflydelse på forskellige områder og processer i Arktis. Projektet vil omfatte feltaktivitet fra sommer 2017 til sommer 2018 med udlagte måleinstrumenter og tilsammen fire hydrografiske togter med forskningsskib. Indsamlede måledata vil blive analyseret sammen med satellit­data og historiske observationer med henblik på at forlænge de ca. 20 år lange tidsserier for de to strømsystemers transporter samt at rationalisere det eksisterende moniteringssystem, således at det i fremtiden vil være mindre afhængigt af kostbare in situ målinger.

Hydrography monitoring Ocean currents Oceanography
3. Denmark Global Terrestrial Network for River Discharge

NERI is reporting to the Global Runoff Data Centre (GRDC), based at the Bundesanstalt für Gewässerkunde (Federal Institute of Hydrology, BfG) in Koblenz, Germany, and operating under the auspices of the World Meteorological Organization (WMO). GTN-R is a GRDC contribution to the Implementation Plan for the Global Observing System for Climate and to GTN-H. Denmark is reporting 14 stations as shown in Table 5

Climate Oceanography
4. Denmark hydrographic and marine surveys

The National Environmental Research Institute has the overall responsibility for surveillance of the Danish waters. Surveillance of fjords and coastal waters is carried our by the regional authorities, while NERI is responsible for mapping the open waters. All of the surveys are part of the Danish nationwide monitoring programme NOVANA All marine NOVANA data (regional and state) are collected annually in the national marine database, MADS, by NERI. For further reading and data see http://mads.dmu.dk . The Danish Institute for Fisheries Research carries out yearly surveys in Danish waters, primarily in the North Sea and the Baltic Sea. Relevant oceanographic parameters are measured and recorded for these areas. Furthermore, DMI is involved in the following projects: • Measurements of water transports across the Greenland-Scotland Ridge • Monitoring of the oceanographic conditions along West Greenland • Monitoring of the oceanographic conditions around the Faroe Islands.

Climate Oceanography
5. Denmark national tide gauge network

In Denmark an extensive national network of tide gauges are operated jointly by DMI, the Royal Danish Administration for Navigation and Hydrography, local authorities and the Danish Coastal Authority. The network consists of 81 automatic stations. In Greenland a tide gauge station is operated by National Survey and Cadastre (KMS). Data are available from the responsible bodies.

Oceanography
6. Denmark Satellite observations as base for atmosphere related ECV observations

Upper-air temperature Homogenized upper-air temperature analyses: extended MSU-equivalent temperature record, new record for upper-troposphere and lower-stratosphere temperature using data from radio occultation, temperature analyses obtained from reanalyses. Water vapour Total column water vapour over the ocean and over land, tropospheric and lower stratospheric profiles of water vapour. Ozone Profiles and total column of ozone.

Climate Sea ice Oceanography Atmosphere
7. Denmark Automated Shipboard Aerological Programme (ASAP)

The ASAP in its present form began in the mid1980s. The programme objective is to record profile data from the upper air strata in ocean areas using automated sounding systems carried on board merchant ships plying regular ocean routes. Several national meteorological services operate ASAP units and the collected data are made available in real time via GTS. ASAP data are archived alongside other radio sounding data by many national meteorological services. ASAP is an important contribution to both the WWW and GCOS. Today most of the soundings are from the North Atlantic and north-west Pacific, but the programme is expanding to other ocean basins through a new, co-operative World-wide Recurring ASAP Project (WRAP). Denmark operates two ASAP units mounted on ships plying fixed routes from Denmark to Greenland. The European meteorological cooperation EUMETNET started a special E-ASAP programme in December 2000. The programme aims at joint operation of the ASAP programmes under the European meteorological institutes.

Climate Oceanography
8. Denmark sea temperature monitoring

Denmark has a network for the collection of sea temperatures at 13 coastal stations around Denmark. The stations are operated by DMI, the Royal Danish Administration for Navigation and Hydrography, the Danish Coastal Authority, and local authorities respectively. Data are available from each of the responsible bodies. Furthermore, sea surface temperatures are monitored using satellites, and DMI prepares daily maps for the North Sea and Baltic Sea areas.

Climate Oceanography
9. Monitoring the Atlantic Inflow toward the Arctic (MAIA)

The overall objective of MAIA is to develop an inexpensive, reliable system based on coastal sea-level data for monitoring the inflows of Atlantic Water to the northern seas. Available observation systems, including stan-dard tidal stations, will be used to obtain transport estimates with a time resolution of less than a week and show that the method is generic and can be applied to a similar monitoring of other regions.

Long-range transport Climate Sea ice Ice Oceanography Arctic Ocean currents