Faeroe Islands: projects/activities

To edit or add records to any of the catalogs, log in or create an account.

Directory entires that have specified Faeroe Islands as one of the geographic regions for the project/activity and are included in the AMAP, ENVINET, SAON and SEARCH directories. Note that the list of regions is not hierarchical, and there is no relation between regions (e.g. a record tagged with Nunavut may not be tagged with Canada). To see the full list of regions, see the regions list. To browse the catalog based on the originating country (leady party), see the list of countries.

It is also possible to browse and query the full list of projects.

Displaying: 1 - 1 of 1
1. ARCTIC - Advanced Research on Contaminant Transfer, Impact and Consequences

Det danske bidrag til Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) under Arktisk Råd har dokumenteret at østgrønlandske isbjørne er mest forurenede mht. fedtopløselige organiske miljøgifte. Siden 1999 har Danmarks Miljøundersøgelsers Afdeling for Arktisk Miljø (DMU-AM) undersøgt isbjørnesundheden i Østgrønland via et unikt samarbejde med lokale bjørnefangere, og et tværfagligt samarbejde med biologisk, veterinær og human medicinske fagområder i Grønland og Danmark samt internationale samarbejdsrelationer med Canada, Norge og Tyskland. Undersøgelserne er mundet ud i en lang række af række internationale videnskabelige publikationer som dokumenterer tidstrend i miljøbelastningen af de grønlandske og norske isbjørne og sammenhængen mellem forurening og helbredseffekter på isbjørne. Disse har fået omtalt presseomtale verden over.

Biological effects Biology PCBs Heavy metals Long-range transport Sea ice Climate change Exposure Arctic Persistent organic pollutants (POPs) Pesticides Diet Temporal trends Marine mammals