Faeroe Islands: projects/activities

To edit or add records to any of the catalogs, log in or create an account.

Directory entires that have specified Faeroe Islands as one of the geographic regions for the project/activity and are included in the AMAP, ENVINET, SAON and SEARCH directories. Note that the list of regions is not hierarchical, and there is no relation between regions (e.g. a record tagged with Nunavut may not be tagged with Canada). To see the full list of regions, see the regions list. To browse the catalog based on the originating country (leady party), see the list of countries.

It is also possible to browse and query the full list of projects.

Displaying: 1 - 20 of 34 Next
1. AMAP Faroe Islands Heavy Metals and POPs Core Programme 2023-2024

The project is a continuation of the monitoring activities of the AMAP POPs and Heavy metals programme in marine, terrestrial and freshwater environments of the Faroe Islands. The aims of the programme is to establish data for timetrend and spatial assessments as well as providing data of importance in human health risk assessment on mercury and POPs. The programme incorporates analyses on pilot whale, cod, black guillemots and Northern fulmars from the marine environment and brown trout from the freshwater environment. The compounds analysed are "legacy" POPs and mercury, cadmium and selenium. In addition, PFAS and HBDCs are analysed in pilot whale and PFAS are analysed in Northern fulmars as a continuation of timetrend analyses, initialized in previous projects, and declorane plus is analysed in pilot whales.  

Exposure Fish Heavy metals Long-range transport Marine mammals Organochlorines PCBs Persistent organic pollutants (POPs) Pesticides Seabirds Spatial trends stable isotopes Temporal trends
2. AMAP Faroe Islands Heavy Metals and POPs Core Programme 2021-2022 Fase 2 og 3

The project is a continuation of the monitoring activities of the AMAP POPs and Heavy metals programme in marine, terrestrial and freshwater environments of the Faroe Islands. The aims of the programme is to establish data for timetrend and spatial assessments as well as providing data of importance in human health risk assessment on mercury and POPs. The programme incorporates analyses on pilot whale, cod, black guillemots and Northern fulmars from the marine environment and brown trout from the freshwater environment. The compounds analysed are "legacy" POPs and mercury, cadmium and selenium. In addition, PFAS and HBDCs are analysed in pilot whale and PFAS are analysed in Northern fulmars as a continuation of timetrend analyses, initialized in previous projects, and declorane plus is analysed in pilot whales.  

Exposure Fish Heavy metals Long-range transport Marine mammals Organochlorines PCBs Persistent organic pollutants (POPs) Pesticides Seabirds Spatial trends stable isotopes Temporal trends
3. AMAP Faroe Islands Heavy Metals and POPs Core Programme 2021-2022

The project is a continuation of the monitoring activities of the AMAP POPs and Heavy metals programme in marine, terrestrial and freshwater environments of the Faroe Islands. The aims of the programme is to establish data for timetrend and spatial assessments as well as providing data of importance in human health risk assessment on mercury and POPs. The programme incorporates analyses on pilot whale, cod, black guillemots and Northern fulmars from the marine environment and brown trout from the freshwater environment. The compounds analysed are "legacy" POPs and mercury, cadmium and selenium. In addition, PFAS and HBDCs are analysed in pilot whale and PFAS are analysed in Northern fulmars as a continuation of timetrend analyses, initialized in previous projects, and declorane plus is analysed in pilot whales.  

Exposure Fish Heavy metals Long-range transport Marine mammals Organochlorines PCBs Persistent organic pollutants (POPs) Pesticides Seabirds Spatial trends stable isotopes Temporal trends
4. AMAP Faroe Islands Heavy Metals and POPs Core Programme 2019-2020

The project is a continuation of the monitoring activities of the AMAP POPs and Heavy metals programme in marine, terrestrial and freshwater environments of the Faroe Islands. The aims of the programme is to establish data for timetrend and spatial assessments as well as providing data of importance in human health risk assessment on mercury and POPs. The programme incorporates analyses on pilot whale, cod, black guillemots and Northern fulmars from the marine environment and brown trout from the freshwater environment. The compounds analysed are "legacy" POPs and mercury, cadmium and selenium. In addition, PFAS and HBDCs are analysed in pilot whale as a continuation of timetrend analyses, initialized in previous projects, and analyses of declorane plus are initiated in pilot whales.  

Exposure Fish Heavy metals Long-range transport Marine mammals Organochlorines PCBs Persistent organic pollutants (POPs) Pesticides Seabirds Spatial trends stable isotopes Temporal trends
5. Faroese Monitoring II (FARMON II)

Projektet er en fortsættelse og videreudvikling af det igangværende projekt FARMON og har til formål at forlænge og forbedre monitering af to strømsystemer gennem færøsk territorialfarvand, som udveksler vand, varme og salt mellem Arktis og resten af Verdenshavet. Den ene af disse er strømmen af koldt vand fra Arktis gennem dybet af Færøbanke kanalen (FB-overflow), som transporterer varme og kuldioxid fra atmosfæren ned i Verdenshavets dybe vandmasser. Den anden er Færøstrømmen, som er den stærkeste transportør af ocean varme mod Arktis med indvirkning på klima, fiskebestande og isudbredelse. Endvidere vil projektet studere opsplitningen af Færøstrømmen i to separate strømgrene med forskellig indflydelse på forskellige områder og processer i Arktis. Projektet vil omfatte feltaktivitet fra sommer 2018 til sommer 2019 med udlagte måleinstrumenter og tilsammen fire hydrografiske togter med forskningsskib. Indsamlede måledata vil blive analyseret sammen med satellit­data og historiske observationer med henblik på at forlænge de mere end 20 år lange tidsserier for de to strømsystemers transporter. Et nyt indsatsområde inden for FARMON II vil være mere detaljerede studier af FB-overflow vandets egenskaber. Tidligere har vore målinger vist en langsom opvarmning af bundvandet i Færøbanke kanalen siden begyndelsen af dette århundrede uden at dette dog har medført reduceret massefylde. Nu ser denne opvarmning imidlertid ud til at have accelereret, samtidig som saltholdigheden i de øvre lag er faldet. Vi vil derfor foretage mere detaljerede målinger for at følge opvarmningen og dens indvirkning på massefylde og dermed på den termohaline forcering af den såkaldte AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation).

Hydrography monitoring Ocean currents Oceanography
6. Faroese Monitoring (FARMON)

Projektet har til formål at forlænge og forbedre monitering af to strømsystemer gennem færøsk territorialfarvand, som udveksler vand, varme og salt mellem Arktis og resten af Verdenshavet. Den ene af disse er strømmen af koldt vand fra Arktis gennem dybet af Færøbanke kanalen, som transporterer varme og kuldioxid fra atmosfæren ned i Verdenshavets dybe vandmasser. Den anden er Færøstrømmen, som er den stærkeste transportør af ocean varme mod Arktis med indvirkning på klima, fiskebestande og isudbredelse. Endvidere vil projektet studere opsplitningen af Færøstrømmen i to separate strømgrene med forskellig indflydelse på forskellige områder og processer i Arktis. Projektet vil omfatte feltaktivitet fra sommer 2017 til sommer 2018 med udlagte måleinstrumenter og tilsammen fire hydrografiske togter med forskningsskib. Indsamlede måledata vil blive analyseret sammen med satellit­data og historiske observationer med henblik på at forlænge de ca. 20 år lange tidsserier for de to strømsystemers transporter samt at rationalisere det eksisterende moniteringssystem, således at det i fremtiden vil være mindre afhængigt af kostbare in situ målinger.

Hydrography monitoring Ocean currents Oceanography
7. AMAP 2011 and 2012 core HM and POP programme Faroe Islands

The project is a continuation of the monitoring activities of the AMAP POPs and Heavy metals programme in marine, terrestrial and freshwater environments of the Faroe Islands. The aims of the programme is to establish data for timetrend and spatial assessments as well as providing data of importance in human health risk assessment on mercury and POPs. The programme incorporates analyses on pilot whale, cod, black guillemots from the marine environment, sheep and hare from the terrestrial environment and arctic char from the freshwater environment. The compounds analysed are "legacy" POPs and mercury, cadmium and selenium. In addition, PBDEs are analysed in pilot whale tissues to add to previously established time-trend series.

Exposure Fish Heavy metals Long-range transport Marine mammals Organochlorines PCBs Persistent organic pollutants (POPs) Pesticides Seabirds Spatial trends Temporal trends Terrestrial mammals
8. AMAP 2013 and 2014 core HM and POP programme Faroe Islands

The project is a continuation of the monitoring activities of the AMAP POPs and Heavy metals programme in marine, terrestrial and freshwater environments of the Faroe Islands. The aims of the programme is to establish data for timetrend and spatial assessments as well as providing data of importance in human health risk assessment on mercury and POPs. The programme incorporates analyses on pilot whale, cod, and black guillemots from the marine environment, sheep from the terrestrial environment and arctic char from the freshwater environment. The compounds analysed are "legacy" POPs and mercury, cadmium and selenium. In addition, PFAS and PBDEs were analysed in pilot whale tissues, to add to previously established time-trend series.

Exposure Fish Heavy metals Long-range transport Marine mammals Organochlorines PCBs Persistent organic pollutants (POPs) Pesticides Seabirds Spatial trends Temporal trends Terrestrial mammals
9. AMAP 2017 and 2018 core HM and POP programme Faroe Islands

The project is a continuation of the monitoring activities of the AMAP POPs and Heavy metals programme in marine, terrestrial and freshwater environments of the Faroe Islands. The aims of the programme is to establish data for timetrend and spatial assessments as well as providing data of importance in human health risk assessment on mercury and POPs. The programme incorporates analyses on pilot whale, cod, black guillemots and Northern fulmars from the marine environment, sheep from the terrestrial environment and arctic char from the freshwater environment. The compounds analysed are "legacy" POPs and mercury, cadmium and selenium. In addition, PFAS and HBDCs are analysed in pilot whale as a continuation of timetrend analyses, initialized in previous projects, and PFAS are analysed in Northern fulmar tissues from the last ten years.  

Exposure Fish Heavy metals Long-range transport Marine mammals Organochlorines PCBs Persistent organic pollutants (POPs) Pesticides Seabirds Spatial trends Temporal trends Terrestrial mammals
10. AMAP 2015 and 2016 core HM and POP programme Faroe Islands

The project is a continuation of the monitoring activities of the AMAP POPs and Heavy metals programme in marine, terrestrial and freshwater environments of the Faroe Islands. The aims of the programme is to establish data for timetrend and spatial assessments as well as providing data of importance in human health risk assessment on mercury and POPs. The programme incorporates analyses on pilot whale, cod, and black guillemots from the marine environment, sheep from the terrestrial environment and arctic char from the freshwater environment. The compounds analysed are "legacy" POPs and mercury, cadmium and selenium. In addition, a retrospective analysis of HBCD in pilot whale tissues, going back to 1986, is part of the project.

Exposure Fish Heavy metals Long-range transport Marine mammals Organochlorines PCBs Persistent organic pollutants (POPs) Pesticides Seabirds Spatial trends Temporal trends Terrestrial mammals
11. Denmark Global Terrestrial Network for Lakes (GTN-L)

As with several other data types, lake level data are recorded by both local authorities as well as at national level. NERI is operating a database, from which data from lakes may be available upon request.

Climate
12. Denmark terrestrial hydrology

The GTN-H is a joint effort of the World Meteorological Organization / Climate and Water Department (WMO/CLW), the GCOS, and the Global Terrestrial Observing System (GTOS12), co-sponsored by WMO, UNESCO, ICSU, UNEP and FAO. GTN-H represents the observational arm of the Group on Earth Observations / Integrated Global Water Cycle Observations Theme (GEO/IGWCO). The following hydrological variables have been identified as essential for the GTN-H13 network: Precipitation, river discharge, groundwater, water vapour, lake level/ area, isotopic composition, soil moisture, water use, snow cover, glaciers and ice caps, evapotranspiration, water quality/ biogeochemical fluxes. For most of the variables a global network is defined and a contact established. The Global Precipitation Climate Centre (GPCC) based at German Meteorological Institute/Deutsche Wetterdienst (DWD) and operating under the auspices of the World Meteorological Organization (WMO), as well as Global Runoff Data Centre (GRDC), based at the Bundesanstalt für Gewässerkunde (Federal Institute of Hydrology, BfG) in Koblenz, Germany, and operating under the auspices of the World Meteorological Organization (WMO), are both parts of the GTN-H Panel and represent their respective networks on precipitation and river discharge. DMI contributes to GPCC with precipitation data, and NERI is reporting to GRDC under GTN-R (see paragraph 4.3).

Climate
13. Denmark Global Terrestrial Network for River Discharge

NERI is reporting to the Global Runoff Data Centre (GRDC), based at the Bundesanstalt für Gewässerkunde (Federal Institute of Hydrology, BfG) in Koblenz, Germany, and operating under the auspices of the World Meteorological Organization (WMO). GTN-R is a GRDC contribution to the Implementation Plan for the Global Observing System for Climate and to GTN-H. Denmark is reporting 14 stations as shown in Table 5

Climate Oceanography
14. Denmark hydrographic and marine surveys

The National Environmental Research Institute has the overall responsibility for surveillance of the Danish waters. Surveillance of fjords and coastal waters is carried our by the regional authorities, while NERI is responsible for mapping the open waters. All of the surveys are part of the Danish nationwide monitoring programme NOVANA All marine NOVANA data (regional and state) are collected annually in the national marine database, MADS, by NERI. For further reading and data see http://mads.dmu.dk . The Danish Institute for Fisheries Research carries out yearly surveys in Danish waters, primarily in the North Sea and the Baltic Sea. Relevant oceanographic parameters are measured and recorded for these areas. Furthermore, DMI is involved in the following projects: • Measurements of water transports across the Greenland-Scotland Ridge • Monitoring of the oceanographic conditions along West Greenland • Monitoring of the oceanographic conditions around the Faroe Islands.

Climate Oceanography
15. Denmark national tide gauge network

In Denmark an extensive national network of tide gauges are operated jointly by DMI, the Royal Danish Administration for Navigation and Hydrography, local authorities and the Danish Coastal Authority. The network consists of 81 automatic stations. In Greenland a tide gauge station is operated by National Survey and Cadastre (KMS). Data are available from the responsible bodies.

Oceanography
16. Denmark Satellite observations as base for atmosphere related ECV observations

Upper-air temperature Homogenized upper-air temperature analyses: extended MSU-equivalent temperature record, new record for upper-troposphere and lower-stratosphere temperature using data from radio occultation, temperature analyses obtained from reanalyses. Water vapour Total column water vapour over the ocean and over land, tropospheric and lower stratospheric profiles of water vapour. Ozone Profiles and total column of ozone.

Climate Sea ice Oceanography Atmosphere
17. Denmark Automated Shipboard Aerological Programme (ASAP)

The ASAP in its present form began in the mid1980s. The programme objective is to record profile data from the upper air strata in ocean areas using automated sounding systems carried on board merchant ships plying regular ocean routes. Several national meteorological services operate ASAP units and the collected data are made available in real time via GTS. ASAP data are archived alongside other radio sounding data by many national meteorological services. ASAP is an important contribution to both the WWW and GCOS. Today most of the soundings are from the North Atlantic and north-west Pacific, but the programme is expanding to other ocean basins through a new, co-operative World-wide Recurring ASAP Project (WRAP). Denmark operates two ASAP units mounted on ships plying fixed routes from Denmark to Greenland. The European meteorological cooperation EUMETNET started a special E-ASAP programme in December 2000. The programme aims at joint operation of the ASAP programmes under the European meteorological institutes.

Climate Oceanography
18. Denmark upper air strata measurements radio sounding observations

DMI runs radio sounding stations at the following six locations: Tórshavn (the Faroe Islands), Danmarkshavn, Illoqqortoormiit, Tasiilaq, Narsarsuaq and Aasiaat (Greenland). Two soundings are made every day at these stations. A monthly summary (CLIMAT TEMP) from all stations is prepared and transmitted routinely on the GTS.

Climate Atmosphere
19. Denmark precipitation observation networks (stations and radar)

For national purposes, more data concerning precipitation is needed than can be provided from the overall surface climatological and meteorological network described above. In Denmark the precipitation observation network consists of approximately 350 stations. Roughly 100 of these provide data on precipitation intensity on an ongoing basis. They are jointly operated by DMI and The Water Pollution Committee of the Society of Danish Engineers (Spildevandskomitéen - SVK). The remaining 250 stations collect daily values of precipitation, and data from these are electronically transmitted to DMI on a daily basis. On the Faroe Islands a network of 7 precipitation station observe daily precipitation. Information on precipitation can also be obtained from weather radar data. In Denmark, DMI runs a network of four weather radars which provides 100% coverage of Danish land areas and coastal marine areas. The network s geographical coverage is unsurpassed, and hence provides detailed information about precipitation on national and local scales. By calibrating radar data against point measurements of precipitation the latest scientific results show a high absolute accuracy.

Climate
20. Denmark sea temperature monitoring

Denmark has a network for the collection of sea temperatures at 13 coastal stations around Denmark. The stations are operated by DMI, the Royal Danish Administration for Navigation and Hydrography, the Danish Coastal Authority, and local authorities respectively. Data are available from each of the responsible bodies. Furthermore, sea surface temperatures are monitored using satellites, and DMI prepares daily maps for the North Sea and Baltic Sea areas.

Climate Oceanography