Faroese Monitoring II (FARMON II)

Updated 2020-02-25

Projektet er en fortsættelse og videreudvikling af det igangværende projekt FARMON og har til formål at forlænge og forbedre monitering af to strømsystemer gennem færøsk territorialfarvand, som udveksler vand, varme og salt mellem Arktis og resten af Verdenshavet. Den ene af disse er strømmen af koldt vand fra Arktis gennem dybet af Færøbanke kanalen (FB-overflow), som transporterer varme og kuldioxid fra atmosfæren ned i Verdenshavets dybe vandmasser. Den anden er Færøstrømmen, som er den stærkeste transportør af ocean varme mod Arktis med indvirkning på klima, fiskebestande og isudbredelse. Endvidere vil projektet studere opsplitningen af Færøstrømmen i to separate strømgrene med forskellig indflydelse på forskellige områder og processer i Arktis. Projektet vil omfatte feltaktivitet fra sommer 2018 til sommer 2019 med udlagte måleinstrumenter og tilsammen fire hydrografiske togter med forskningsskib. Indsamlede måledata vil blive analyseret sammen med satellit­data og historiske observationer med henblik på at forlænge de mere end 20 år lange tidsserier for de to strømsystemers transporter. Et nyt indsatsområde inden for FARMON II vil være mere detaljerede studier af FB-overflow vandets egenskaber. Tidligere har vore målinger vist en langsom opvarmning af bundvandet i Færøbanke kanalen siden begyndelsen af dette århundrede uden at dette dog har medført reduceret massefylde. Nu ser denne opvarmning imidlertid ud til at have accelereret, samtidig som saltholdigheden i de øvre lag er faldet. Vi vil derfor foretage mere detaljerede målinger for at følge opvarmningen og dens indvirkning på massefylde og dermed på den termohaline forcering af den såkaldte AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation).

This is not a National Implementation Plan (NIP) project

Time frame

Status
Completed
Project time span
2018 - 2019
Data collection
2018 - 2019
Data processing
2019 - 2019
Data reporting
2019 - 2019

Contact information

Contact person
Karin Margretha H. Larsen
Address

Faroe Marine Research Institute

Attn: Karin Margretha H. Larsen

Noatun 1

FO-100 Torshavn

Faroe Islands

Phone
+298353900
Email
of.vah@lnirak

Parameters and Media

Parameter groups measured/observed/modelled
Climate change effects
Media sampled/studied/modelled
Seawater/suspended particulate matter
Additional information or further specification of types of data / information collected, species / tissues / organs sampled, etc.

ADCP current meter measurements, Hydrographic observations

Geography

Regions studied
Climate change effects
Climate change effects
Stations or areas where observations are made

NWFB ADCP mooring 61°25,1N 008°17,1W

NWFC ADCP mooring 61°23,5N 008°19,0W - to be deployed in Sept 2018

NWNB ADCP mooring 62°55,1N 006°04,8W

NWNJ Aanderaa mooring 62°56,7N 006°04,9W

NWNL ADCP mooring 62°58,5N 006°05,3W

TNGY ADCP mooring 61°57,5N 003°56,1W

TNGZ ADCP frame 62°01,1N 004°06,3W

 

Data availability

Are data archived or planned to be archived at an AMAP Thematic Data Centre?
No
If no (or only part of data are reported to a TDC), where and how are (other) data stored?

Data will be stored at www.envofar.fo in ASCII or NetCDF format

References to key publications (or planned publications) and data reports

Hansen, B., Larsen, K. M. H., Hátún, H., Jochumsen, K. & Østerhus, S. 2019. Monitoring the hydrographic structure of the Faroe Current. Havstovan Technical Report Nr.: 19-02. (http://www.hav.fo/PDF/Ritgerdir/2019/TechRep1902.pdf).

Mortensen, E., Larsen, K. M. H., Hansen, B., Hátún, H., Kristiansen, R. & Østerhus, S. 2019. FARMON II Deployments in Faroese Waters 2018 - 2019. Havstovan Technical Report Nr.: 19-04. (http://www.hav.fo/PDF/Ritgerdir/2019/TechRep1904.pdf).

Hansen, B., Larsen, K. M. H., Hátún, H., & Østerhus, S. 2019. Faroe Current and Faroe Bank Channel overflow 2018-2019. Havstovan Technical Report Nr.: 19-05. (http://www.hav.fo/PDF/Ritgerdir/2019/TechRep1905.pdf).

Samples/specimens archived in specimen banks?
No

Methods & Procedures

Not specified

Additional Information

Is this a bi- AND multi-lateral project (i.e. a project involving cooperation between different countries)?
No
Please log in to edit this record