ARCTIC - Advanced Research on Contaminant Transfer, Impact and Consequences

Updated 2010-02-10

Det danske bidrag til Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) under Arktisk Råd har dokumenteret at østgrønlandske isbjørne er mest forurenede mht. fedtopløselige organiske miljøgifte. Siden 1999 har Danmarks Miljøundersøgelsers Afdeling for Arktisk Miljø (DMU-AM) undersøgt isbjørnesundheden i Østgrønland via et unikt samarbejde med lokale bjørnefangere, og et tværfagligt samarbejde med biologisk, veterinær og human medicinske fagområder i Grønland og Danmark samt internationale samarbejdsrelationer med Canada, Norge og Tyskland. Undersøgelserne er mundet ud i en lang række af række internationale videnskabelige publikationer som dokumenterer tidstrend i miljøbelastningen af de grønlandske og norske isbjørne og sammenhængen mellem forurening og helbredseffekter på isbjørne. Disse har fået omtalt presseomtale verden over.

This is not a National Implementation Plan (NIP) project

Time frame

Status
Ongoing
Project time span
2010 - 2012
Data collection
2010 - 2012
Data processing
2011 - 2012
Data reporting
2011 - 2012

Contact information

Contact person
Rune Dietz
Address
Aarhus University National Environmental Research Institute Department of Arctic Environment P.O. 358, Frederiksborgvej 399, DK-4000 Roskilde, Denmark
Phone
+45 2125 4035
Fax
+45 4630 1914
Email
kd.umd@idr

Parameters and Media

Parameter groups measured/observed/modelled
Biological effects
Heavy metals
Persistent organic pollutants (POPs)
Media sampled/studied/modelled
Marine mammals

Geography

Regions studied
Marine TDC
Marine TDC

Data availability

Are data archived or planned to be archived at an AMAP Thematic Data Centre?
yes-partly
Data centres
Marine TDC
Samples/specimens archived in specimen banks?
Yes
Specimen banking information

Many internal tissues stored in freezer and in formaldehyde infinetely

Methods & Procedures

QA/QC Information (what QA/QC procedures are implemented, laboratories involvment in QA/QC activities, model verification/validation routines, etc.)

NCP programme, Quasimeme

Additional Information

Is this a bi- AND multi-lateral project (i.e. a project involving cooperation between different countries)?
No
Other institutes involved in the project

Danmark: DMU, Aarhus Universitet Hvidovre Hospital KU LIFE DHI Grønland: Grønlands Naturinstitut, Nuuk Nuuk (Scoresbysund) Kommune Andre lande: Naturhistorisk Museum, Færøerne Miljødepartementet, Færøerne Norges Tekniske Universitet, Trondheim, Norge Canadian Wildlife Service, Canada Ottawa Universitet, Canada Michigan Universitet, USA National Geographic Anatomy Series, USA

Please log in to edit this record