Projects/Activities

The full list of projects contains the entire database hosted on this portal, across the available directories. The projects and activities (across all directories/catalogs) are also available by country of origin, by geographical region, or by directory.

Displaying: 1 - 20 of 23 Next
1. Faroese Monitoring II (FARMON II)

Projektet er en fortsættelse og videreudvikling af det igangværende projekt FARMON og har til formål at forlænge og forbedre monitering af to strømsystemer gennem færøsk territorialfarvand, som udveksler vand, varme og salt mellem Arktis og resten af Verdenshavet. Den ene af disse er strømmen af koldt vand fra Arktis gennem dybet af Færøbanke kanalen (FB-overflow), som transporterer varme og kuldioxid fra atmosfæren ned i Verdenshavets dybe vandmasser. Den anden er Færøstrømmen, som er den stærkeste transportør af ocean varme mod Arktis med indvirkning på klima, fiskebestande og isudbredelse. Endvidere vil projektet studere opsplitningen af Færøstrømmen i to separate strømgrene med forskellig indflydelse på forskellige områder og processer i Arktis. Projektet vil omfatte feltaktivitet fra sommer 2018 til sommer 2019 med udlagte måleinstrumenter og tilsammen fire hydrografiske togter med forskningsskib. Indsamlede måledata vil blive analyseret sammen med satellit­data og historiske observationer med henblik på at forlænge de mere end 20 år lange tidsserier for de to strømsystemers transporter. Et nyt indsatsområde inden for FARMON II vil være mere detaljerede studier af FB-overflow vandets egenskaber. Tidligere har vore målinger vist en langsom opvarmning af bundvandet i Færøbanke kanalen siden begyndelsen af dette århundrede uden at dette dog har medført reduceret massefylde. Nu ser denne opvarmning imidlertid ud til at have accelereret, samtidig som saltholdigheden i de øvre lag er faldet. Vi vil derfor foretage mere detaljerede målinger for at følge opvarmningen og dens indvirkning på massefylde og dermed på den termohaline forcering af den såkaldte AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation).

Hydrography monitoring Ocean currents Oceanography
2. Faroese Monitoring (FARMON)

Projektet har til formål at forlænge og forbedre monitering af to strømsystemer gennem færøsk territorialfarvand, som udveksler vand, varme og salt mellem Arktis og resten af Verdenshavet. Den ene af disse er strømmen af koldt vand fra Arktis gennem dybet af Færøbanke kanalen, som transporterer varme og kuldioxid fra atmosfæren ned i Verdenshavets dybe vandmasser. Den anden er Færøstrømmen, som er den stærkeste transportør af ocean varme mod Arktis med indvirkning på klima, fiskebestande og isudbredelse. Endvidere vil projektet studere opsplitningen af Færøstrømmen i to separate strømgrene med forskellig indflydelse på forskellige områder og processer i Arktis. Projektet vil omfatte feltaktivitet fra sommer 2017 til sommer 2018 med udlagte måleinstrumenter og tilsammen fire hydrografiske togter med forskningsskib. Indsamlede måledata vil blive analyseret sammen med satellit­data og historiske observationer med henblik på at forlænge de ca. 20 år lange tidsserier for de to strømsystemers transporter samt at rationalisere det eksisterende moniteringssystem, således at det i fremtiden vil være mindre afhængigt af kostbare in situ målinger.

Hydrography monitoring Ocean currents Oceanography
3. Western Valley OverfloW

The WOW project is a cooperation between Havstovan (Faroe Marine Research Institute, HAV) and the Danish Meteorological Institute (DMI) to 1) measure the overflow of cold water from the Arctic into the rest of the World Ocean through the Western Valley of the Iceland-Faroe Ridge, to 2) allow the effects of this flow to be adequately simulated in climate model projections of the thermohaline circulation and the heat transport towards the Arctic, and to 3) design a low-cost monitoring system for this flow.

Currents fluxes Modelling Ocean currents Overflow
4. 129I in Arctic seawater

Anthropogenic 129I discharged from European reprocessing plants has widely dispersed in the Nordic waters including the Arctic. Due to the high solubility and long residence time of iodine in seawater, anthropogenic 129I has become an ideal oceanographic tracer for investigating transport pathways and the exchange of water masses.

129I Long-range transport Climate change Central Arctic Ocean Radionuclides Arctic Ocean currents
5. Assessment of spatial and temporal patterns of HCH isomers in the arctic environment

In order to assess the spatial and temporal patterns of the a-, b- and g-isomers of hexachlorocyclohexane (HCH) in the arctic biotic and abiotic environment, it is proposed that: (1) concentrations and ratios of HCH isomers be compared over time in air, water, seals, beluga, polar bears and seabirds to determine any shifts in isomeric ratios and how those shifts interrelate among the various media, and (2) concentrations and ratios of HCH isomers be compared spatially in the abiotic and biotic media and reasons for any patterns explored.

Shelf seas Pathways Organochlorines trends fish Long-range transport seawater Spatial trends HCH isomers Modelling Polar bear Arctic Persistent organic pollutants (POPs) sediment Seabirds Sediments Atmosphere Ocean currents Temporal trends zooplankton Marine mammals air
6. Hydrology and water currents in the inner part of Kongsfjord in front of Kongsbreen Glacier

The aim of this project is to study the physical oceanography of the sea in the area where Kongsbreen glacier get in touch with the sea in the inner part of Kongsfjord. In particular the project aims:  to characterise temperature and salinity of water masses in the inner part of Kongsfjord close to Kongsbreen Glacier  to characterise major fresh water outflow from Kongsbreen glaciers to the sea in the inner part of the fiord  to collect time series if seawater currents in-out from the inner part, temperature and salinity patterns for one year from summer 2001 to summer 2002.  to collect a one year time series of sea level changes by an automatic self recording depth gauges deployed close to the base.

Glaciers Kongsfjord Hydrography Water currents Hydrology sea level change salinity Sea ice Climate change Ice Oceanography Arctic temperature Ocean currents Kongsbreen
7. Role of organic and inorganic particles in the mobility of radionuclides in the Kongsfjord-Krossfjord system (MORAK)

The aims of the project are: - to evaluate the fluxes of radionuclides in the water column and their accumulation in the sediment, on a short-time scale; - to determine the C/N and delta13C-delta15N ratios in suspended and sedimentary matter, and test their use as tracers of origin, composition and transformation pathways of organic particles. The selected study area is the Kongsfjord-Krossfjord system, Svalbard, considered as representative test-site for studying processes occurring in Arctic fjords. The focus of the project will be on the processes occurring at the glacier-sea interface, where enhanced lithogenic and biogenic particle fluxes are reported in summer. Specific methods will be used to trace the particle sources. The rate of accumulation-resuspension processes will also be investigated from the inner fjord to the outer continental shelf.

Glaciers Hydrography Climate Sea ice Contaminant transport Radionuclides Oceanography Arctic Sediments Ocean currents
8. Relative importance of different sources of particulate matter in the Kongsfjorden environment

The general objective of this research concerns the quantitative and qualitative study of particulate matter retained in natural (sea-ice and sediment) and artificial (sediment traps) traps in order to determine the main origin (autochtonous and allochtonous) and the relative importance of different fractions of particulate matter and to follow their fate in the environment. To quantify the autochtonous origin of particulate matter, primary production, nutrient uptake, biomass distribution, phytoplankton community structure and fluxes in the first levels of the trophic chain will be investigated. Studies will be conducted in the sea-ice environment and in the water column and compared to the particle fluxes measured both in the water, using sediment traps and in the sediment, by radiometric chronology, in order to estimate the different contribution of these habitats to carbon export to the bottom. The zooplankton will be identified and counted and primary production, nutrient uptake and phytoplankton dynamics will be related to hydrological structure and nutrient availability in the environment. The Kongsfjord results particularly suitable for the main objective of this research as it is influenced by important inputs of both atmospheric (eolic and meteroric) and glacial origin and is characterised by a complex hydrological situation which may promote autochtonous productive processes, thus determining important particulate fluxes.

athmospheric carbon dioxide Biological effects Biology Arctic haze Hydrography inorganic and organic nutrients particulate Sea ice Ice Oceanography Biodiversity Arctic Ice cores Data management Atmosphere Ocean currents phytoplankton sediment radiometric chronology zooplankton
9. Arctic-subarctic Ocean Flux-Array for European Climate: West

-To measure the variability of the dense water and freshwater fluxes between the Arctic Ocean and the North Atlantic in the critical region off Southeast Greenland with a view to understanding and predicting their response to climate forcing -To construct an autonomous, bottom mounted profiling device capable of taking key water profile measurements.

Marine Technology Climate variability Climate change Ocean currents Temporal trends
10. Optical properties, structure, and thickness of sea ice in Kongsfjorden

Study of the energy exchange between atmosphere, sea ice and ocean during freezing and melting conditions; within that, measurements of solar radiation (visible and UV) and optical properties, snow and sea ice characteristics, vertical heat and salt fluxes, oceanographic parameters.

UV radiation Geophysics Climate variability Climate remote sensing Sea ice Climate change Modelling Ice Oceanography Arctic Ice cores Atmosphere Ocean currents optical properties
11. Deep Water Observing System II

1. To develop a deep water observation system 2. Detailed design document, workplan and risk register and reviewed and agreed by steering group, procurement of components. 3. Deep water tests of acoustic communications system performed. pilot data dissemination and archival system. Dry test DWOS -1 4. Deployment in near lab test environment eg. Dunstaffnage bay with regular inspections. Collect, analyse, disseminate and archive sensor and house keeping data 5. Deploy in exposed but coastal stratified site in western Irish Sea, with two visual inspections. Collect, analyse, disseminate and archive sensor and house keeping data. Liaison with Met Office regarding deployment logistics. 6. Six months Deployment at Deep Water site; Collect, analyse, disseminate and archive sensor and house keeping data; Distribute data to customers. Revisit mooring site after six months recover and redeploy. 7. Final Technical Report and Final Project Report: Second six months Deployment at Deep Water site (as decreed by steering group); Collect, analyse, disseminate and archive sensor and house keeping data. Analysis of complete data handling chain performed; impact of data on customer base assessed, recommendations for continuance of DWOS as an operational system.

Hydrography Mapping Climate variability Climate Spatial trends Environmental management Climate change Modelling Oceanography Data management Ocean currents Temporal trends
12. Oceanographic Measurements and Navigation Trials in the Western Mediterranean

1. To provide detailed oceanographic support and navigation trials in the Western Mediterranean

Mapping Modelling Oceanography Data management Ocean currents
13. Submarine Operational And Research Environmental Database (SOARED)

The Submarine Operational And Research Environmental Database (SOARED)is comprised of a fixed relational environmental database using unclassified data collected during the Science Ice Exercises (SCICEX) during the past several years. It also includes publicly accessible gridded historical sound velocity, temperature and salinity data from 1900 from the US National Oceanographic Data Center. This project is a demonstration system to show ways to retrieve and analyze sound velocity, temperature and salinity profiles, bathymetry and ice thickness data using a mouse-driven GIS-based query.

Shelf seas Hydrography Mapping Spatial trends Sea ice Climate change Ice Oceanography Arctic GIS Data management Ocean currents Temporal trends
14. C-ICE 2001

The Collaborative Interdisciplinary Cryospheric Experiment (C-ICE) is a multi-year field experiment that incorporates many individual projects, each with autonomous goals and objectives. The science conducted has directly evolved from research relating to one of four general themes: i. sea ice energy balance; ii. numerical modeling of atmospheric processes; iii. remote sensing of snow covered sea ice; and iv. ecosystem studies.

Atmospheric processes Biology Mapping Climate variability Spatial trends Remote Sensing Sea ice Climate change Shipping Modelling Ice Polar bear Oceanography Arctic Ice cores GIS Energy Balance Food webs Data management MicroWave Scattering Atmosphere Ocean currents Ecosystems Marine mammals
15. Circulation and transports in the Atlantic Ocean

Elaboration of DUTCH-WARP [Deep and Upper Transport, Circulation and Hydrography-WOCE Atlantic Research Programme] in the frame of WOCE: deep circulation of thermal structure of surface water in the Iceland Basin; continuation of the application of ARGOS buoys; implementation of satellite altimetry of the North Atlantic Ocean; eastern boundary current of the North Atlantic Ocean in the Bay of Biscay as contribution to WOCE (1992-1998)

Climate variability remote sensing Climate change Oceanography circulation Ocean currents WOCE
16. Late Quaternary paleoceanography of the Denmark Strait Overflow Pathway

The global thermohaline circulation is driven by sinking of cold, dense surface waters in the Greenland and Norwegian Seas and its replacement by warmer surface water from lower latitudes. This global circulation system, the conveyor belt, is the main regulator of global climate. Even slight disturbances of this delicate system will cause significant climate changes, especially for NW Europe. While the current hydrographical situation and associated overflow pathways are well-documented, paleoceanographic studies of the Greenland and Faroe/Shetland (F/S) overflow pathways are still scarce. The F/S pathway is presently the subject of study of the MAST program (ENAM project). This project focusses on the late Quaternary overflow history of the important East Greenland pathway. High resolution multichannel sleevegun seismic data recently collected by the Geological Survey of Greenland and Denmark (GEUS) allowed identification of suitable box- and piston-coring sites. Results from the high-resolution cores, allowing direct correlation with regional atmospheric changes documented in the Greenland ice-cores will provide new information on causes and mechanisms of climate change. The continental slope and rise off SE-Greenland can be considered as a potential key area for paleoceanographic and paleoclimatic studies, since: 1) The area is located in the immediate vicinity of the Denmark Strait arctic gateway for water mass exchange between the Arctic and Atlantic ocean. Recent hydrographic measurements (Dickson 1994) demonstrate the important role of the area with regard to hydrographic processes contributing to the formation of NADW. 2) The seafloor morphology and information from multichannel seismic recording shows the presence of numerous large detached sediment drifts and other drift-related features, which will provide important paleoceanographic information as outlined before. 3) The distribution and architecture of the sediment drifts is also affected by down-slope processes transporting upperslope/shelf sediments of mainly glacial origin. Thus the area offers an unique opportunity to study the sediment drifts both with regard to the (paleo)oceanic flow regime and the climatically-inherited signal from the down-slope sediment input. Research activities: All research is directed towards documentation of high resolution natural climate variability during the late Quaternary. Separate topics include: 1. Seismic/sidescan sonar studies 2. High resolution quantitative micropaleontology (planktonic/benthic foraminifera, diatoms, calcareous nannoplankton, dinoflagellates) 3. High resolution stable oxygen/carbon isotope studies 4. DNA studies on planktonic foraminifera (with University of Edinburgh)

Climate variability Climate Climate change Oceanography Ice cores micropaleontology Ocean currents paleoceanography
17. A study of palynodebris and dinoflagellate cysts in Holocene sediments from Greenland and Faeroe Islands fjords and North Atlantic deep-water sites

The project aims at studying the lateral and vertical (stratigraphic) variations in the composition of particulate organic debris (palynodebris sensu Boulter and Riddick, 1986) from a suite of Holocene sediment cores from off W, S, and SE Greenland, via the Reykjanes Ridge south of Iceland, to the Faeroe Islands. The main objective is to elucidate changes in paleoenvironmental and - hydrographic parameters such as temperature, trophic level, salinity, and energy in the water mass. In particular, the study aims at mapping the distribution of different species of organic walled dinoflagellate cysts in relation to these parameters.

Geology Hydrography Dinoflagellate cysts Climate change Biodiversity Arctic Holocene Palynology Sediments Ocean currents Temporal trends
18. Study of influence of land-based sources of radionuclides on radioactive contamination of Kara sea through Ob- and Yenisey river systems

To assess potential levels of radionuclides input into the Kara sea from existing and potential sources of technogenic radioactivity, located on the land in the Ob- and Yenisey rivers watersheds. Specific Objectives * To reveal and estimate a) most hazardous technogenic sources of radioactive contamination in the Ob- and Yenisey watersheds and b) the most possible and dangerous natural and technogenic (antrophogenic) situations (in the regions of these sources) that may result in release of radionuclides into the environment and may lead to significant changes in the radioactive contamination of the Kara sea * To estimate parameters of radionuclides (potential amount, composition, types etc.) under release to the environment from chosen sources as a result of accidents as well as during migration from the sources to the Kara sea through river systems * To set up a dedicated Database and a Geographic Information System (GIS) for modelling transport of radionuclides from the land-based sources to the Kara sea * To develop and create a dedicated model tool for simulation of radionuclides transport from land-based sources through Ob- and Yenisey river systems to the Kara sea

Pathways Hydrography Catchment studies Radioactivity Long-range transport Pollution sources Sea ice Contaminant transport Radionuclides Modelling Ice Oceanography River ice Arctic Local pollution GIS Data management Ocean currents
19. Monitoring the Atlantic Inflow toward the Arctic (MAIA)

The overall objective of MAIA is to develop an inexpensive, reliable system based on coastal sea-level data for monitoring the inflows of Atlantic Water to the northern seas. Available observation systems, including stan-dard tidal stations, will be used to obtain transport estimates with a time resolution of less than a week and show that the method is generic and can be applied to a similar monitoring of other regions.

Long-range transport Climate Sea ice Ice Oceanography Arctic Ocean currents
20. Polar Exchange at the Sea Surface (POLES)

Our broad area of enquiry is the role of polar regions in the global energy and water cycles, and the atmospheric, oceanic and sea ice processes that determine that role. The primary importance of our investigation is to show how these polar processes relate to global climate.

Atmospheric processes polar cloud dynamics ice dynamics surface radiation and cloud forcing Climate variability Climate Sea ice Climate change surface heat and mass balance polar atmospheric processes ice-ocean models arctic climate Modelling Ice Oceanography Arctic SEARCH Atmosphere Ocean currents cryosphere ice thickness