Projects/Activities

The full list of projects contains the entire database hosted on this portal, across the available directories. The projects and activities (across all directories/catalogs) are also available by country of origin, by geographical region, or by directory.

Displaying: 1 - 20 of 196 Next
1. Faroese Monitoring II (FARMON II)

Projektet er en fortsættelse og videreudvikling af det igangværende projekt FARMON og har til formål at forlænge og forbedre monitering af to strømsystemer gennem færøsk territorialfarvand, som udveksler vand, varme og salt mellem Arktis og resten af Verdenshavet. Den ene af disse er strømmen af koldt vand fra Arktis gennem dybet af Færøbanke kanalen (FB-overflow), som transporterer varme og kuldioxid fra atmosfæren ned i Verdenshavets dybe vandmasser. Den anden er Færøstrømmen, som er den stærkeste transportør af ocean varme mod Arktis med indvirkning på klima, fiskebestande og isudbredelse. Endvidere vil projektet studere opsplitningen af Færøstrømmen i to separate strømgrene med forskellig indflydelse på forskellige områder og processer i Arktis. Projektet vil omfatte feltaktivitet fra sommer 2018 til sommer 2019 med udlagte måleinstrumenter og tilsammen fire hydrografiske togter med forskningsskib. Indsamlede måledata vil blive analyseret sammen med satellit­data og historiske observationer med henblik på at forlænge de mere end 20 år lange tidsserier for de to strømsystemers transporter. Et nyt indsatsområde inden for FARMON II vil være mere detaljerede studier af FB-overflow vandets egenskaber. Tidligere har vore målinger vist en langsom opvarmning af bundvandet i Færøbanke kanalen siden begyndelsen af dette århundrede uden at dette dog har medført reduceret massefylde. Nu ser denne opvarmning imidlertid ud til at have accelereret, samtidig som saltholdigheden i de øvre lag er faldet. Vi vil derfor foretage mere detaljerede målinger for at følge opvarmningen og dens indvirkning på massefylde og dermed på den termohaline forcering af den såkaldte AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation).

Hydrography monitoring Ocean currents Oceanography
2. Faroese Monitoring (FARMON)

Projektet har til formål at forlænge og forbedre monitering af to strømsystemer gennem færøsk territorialfarvand, som udveksler vand, varme og salt mellem Arktis og resten af Verdenshavet. Den ene af disse er strømmen af koldt vand fra Arktis gennem dybet af Færøbanke kanalen, som transporterer varme og kuldioxid fra atmosfæren ned i Verdenshavets dybe vandmasser. Den anden er Færøstrømmen, som er den stærkeste transportør af ocean varme mod Arktis med indvirkning på klima, fiskebestande og isudbredelse. Endvidere vil projektet studere opsplitningen af Færøstrømmen i to separate strømgrene med forskellig indflydelse på forskellige områder og processer i Arktis. Projektet vil omfatte feltaktivitet fra sommer 2017 til sommer 2018 med udlagte måleinstrumenter og tilsammen fire hydrografiske togter med forskningsskib. Indsamlede måledata vil blive analyseret sammen med satellit­data og historiske observationer med henblik på at forlænge de ca. 20 år lange tidsserier for de to strømsystemers transporter samt at rationalisere det eksisterende moniteringssystem, således at det i fremtiden vil være mindre afhængigt af kostbare in situ målinger.

Hydrography monitoring Ocean currents Oceanography
3. Ozone and UV monitoring in Greenland

Denmark has obligations according to the agreements in the Montreal Protocol, ie. for the monitoring of the ozone layer. This project is a fullfilment of these obligations, and the work is being supported by the Danish Environment Protection Agency (Danish EPA) through a DANCEA funding. Recommandations for the monitoring are updated every 3rd year via the Ozone Research Managers (ORM) Meeting at WMO in Geneva. The most recent meeting was in 2017. The monitoring program was initiated in 2002. The current partnership consists of Latmos (FR), NASA (US) and DMI (DK). Monitoring of the ozone layer and measurement of the UV radiation currently takes place in 2 locations in Greenland: Kangerlussuaq and Ittoqqortoormiit. In Kangerlussuaq the instrumentation consists of a Brewer spectrometer capable of measuring the ozone column and doing UVB scans, a SAOZ spectrometer measuring ozone and NO2, and an Aeronet Sun Photometer (hosted for NASA). In Ittoqqortoormiit the instrumentation consists of an ozone balloon borne sounding station, a SAOZ spectrometer (hosted for Latmos), a GUV 2511 broadband instrument and an Aeronet Sun Photometer (hosted for NASA). Retrieved data is uploaded to international databases (WOUDC, NDACC & NILU). Retrieved data is used to correct satellite measurements and to monitor the state of the ozone layer.

ozone ozonesonde polar stratospheric clouds UV radiation
4. Zackenberg Ecosystem Monitoring (ZERO) (ZERO)

The objective of the station is to facilitate ecosystem research in the High Arctic. According to the framework programme of Zackenberg Ecological Research Operations (ZERO) this includes: - Basic quantitative documentation of ecosystem structure and processes; - Baseline studies of intrinsic short-term and long-term variations in ecosystem functions; - Retrospective analyses of organic and inorganic material to detect past ecosystem changes; - Experimental studies enabling predictions of ecosystem responses to Global Change. The programme is coordinated with Nuuk Ecological Research Operations (see below) within the Framework of Greenland Ecosystem Monitoring (GEM). Main gaps: Winter dynamics

Soils Climate Sea ice Oceanography Ecosystems
5. Nuuk Basic Ecosystem Monitoring (NERO) (NERO)

The objective is to allow comparative studies of ecosystem dynamics in relation to climate variability and change in respectively a high arctic and low arctic setting as Nuuk Basic comprises the same components as Zackenberg. According to the framework programme of Zackenberg Ecological Research Operations (ZERO) this includes: - Basic quantitative documentation of ecosystem structure and processes; - Baseline studies of intrinsic short-term and long-term variations in ecosystem functions; - Retrospective analyses of organic and inorganic material to detect past ecosystem changes; - Experimental studies enabling predictions of ecosystem responses to Global Change. The programme is coordinated with Zackenberg Ecological Research Operations (see above) within the Framework of Greenland Ecosystem Monitoring (GEM). Main gaps: Winter dynamics

Soils Climate Sea ice Oceanography Ecosystems
6. DiskoBasis -Ecosystem monitoring at Arctic Station

In 2013 a new ecosystem monitoring programme “DiskoBasis” was initiated at Arctic Station on Disko Island, Greenland. The project is partly funded by the Danish Energy Agency. The primary objective of DiskoBasis is to establish baseline knowledge on the dynamics of fundamental physical parameters within the environment/ecosystem around Arctic Station. This initiative extends and complements the existing monitoring carried out at Arctic Station by including several new activities –especially within the terrestrial and hydrological/fluvial field. DiskoBasis include collection of data in the following sub-topics; • Gas flux, meteorology and energy balance • Snow, ice and permafrost • Soil and soil water chemistry • Vegetation phenology • Hydrology -River water discharge and chemistry • Limnology -Lake water chemistry • Marine -Sea water chemistry

Arctic Catchment studies Climate Climate change Climate variability CO2-flux measurements Discharges Ecosystems Geochemistry Geophysics Hydrography Ice Limnology Permafrost Sea ice Soils
7. Western Valley OverfloW

The WOW project is a cooperation between Havstovan (Faroe Marine Research Institute, HAV) and the Danish Meteorological Institute (DMI) to 1) measure the overflow of cold water from the Arctic into the rest of the World Ocean through the Western Valley of the Iceland-Faroe Ridge, to 2) allow the effects of this flow to be adequately simulated in climate model projections of the thermohaline circulation and the heat transport towards the Arctic, and to 3) design a low-cost monitoring system for this flow.

Currents fluxes Modelling Ocean currents Overflow
8. Monitoring of Fresh Water Quality

Fresh water quality monitoring program is designed to collect long term water quality data from lakes and rivers. It serves EU obligated data collection among other interests. The data is used to detect variation in time in the measured variables and to assess the physiological and chemical state of the water body. The program is managed by the Finnish Environment Institute (SYKE). Regional centres for economic development, transport and the environment are responsible for the field work needed for maintaining the monitoring stations. Monitoring frequency varies between locations from annual to once in three, six or 12 years.

Arctic Climate Climate change lakes Local pollution rivers surface water water quality
9. GeoBasis - Zackenberg

The GeoBasis programme collects data describing the physical and geomorphological environment in Zackenberg, North East Greenland. This includes meteorology, carbon flux and energy exchange, snow cover and permafrost, soil moisture, –chemistry and nutrient balance, hydrology, river discharge and – sediment

Active layer Arctic Atmosphere carbon cycle Carbon dioxide CH4 Climate change CO2-flux measurements Energy Balance geomorphology Hydrology Hydrometeorology meteorology Permafrost Snow and ice properties snow cover Soils
10. Nuuk Basic, Climate Basis

Monitoring climatological and hydrological parameters in a low arctic environment.

Catchment studies UV radiation Climate variability Climate Spatial trends Climate change Modelling Arctic Temporal trends Ecosystems
11. In situ pCO2 and pH in sea ice in more detail

The purpose of this project is to measure and calculate pCO2 and pH in high Arctic coastal sea ice. The measured pCO2 and pH values can be compared to the calculated values ​​based on measurements of salt, temperature, TCO2 and TA ratios in the sea ice, which will be measured concurrently. Since algorithms for pCO2 calculations have not yet been developed for sea ice, this will contribute with useful knowledge.

(biosphere-atmosphere) interaction
12. Pollutants in air, daily values

 

This project is now part of the project : Acidifying and Eutrophifying Substances in Air and Precipitation

National Environmental Monitoring in Sweden. The project is included in a European Monitoring and Evaluation Programme network (EMEP). The subprogram main task is to check if international agreements as UN Convention on Long range Trans-boundary Air Pollution (CLTRAP) is followed. The measurements follow up the Swedish national generational goals "Natural Acidification Only", "A Non-Toxic Environment" and "Clean Air". The network comprises 10 stations, out of which three are in north Sweden, the two one are in AMAP area. Air chemistry is monitored by diffusion samplers. The following compounds are measured: SO2, SO4, tot-NH4, tot-NO3, soot, NO2. Precipitation quality is monitored following measured compounds: SO4-S, NO-N, Cl, NH4-N, Ca, Mg, Na, K, pH, EC. Metals in air and precipitation are analysed only at one north station (Bredkälen), and include: As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn, V, Hg, methyl-Hg.

acidification air pollution Arctic Atmosphere Contaminant transport Data management Dioxins/furans EMEP Eutrophication Long-range transport Mapping Modelling ozone precipitation Spatial trends Temporal trends
13. Measurements of climate-influencing substances on Svalbard

National Environmental Monitoring in Sweden in the "Air" programme. The objective of the project is to follow climate-changing gases and particles and which effects they could have on the climate of earth. To understand and assess the human effect on the climate, regionally and globally, the atmospheric aerosols and greenhouse gases are monitored. The project aims follow: (i) detecting long-term trends in the carbon dioxide level, as well as trends in the amount or composition of aerosols in the background atmosphere; (ii) provide a basis to study the processes that control the aerosol life cycle from their formation through aging and transformation, until being removed from the atmosphere; (iii) provide a basis to study the processes (sources, sinks, and transport pathways) that control the level of carbon dioxide in the atmosphere; (iv) contribute to the global network of stations that perform continous measurements of atmospheric particles and trace gases to determine their effect on the earths radiation balance and interaction with clouds and climate.

Arctic Atmosphere Atmospheric processes Carbon dioxide CH4 Climate Climate change Climate variability CO2 Contaminant transport Data management Emissions Light absorption Light dispersion Long-range transport methane Particle concentrations Particle size distribution Temporal trends
14. Continual monitoring of the ozone layer.

National Environmental Monitoring in Sweden in "Air" programme and sub-programme "the thickness of the ozon layer". The project follows changes in the thickness of the ozone layer in the atmosphere over Sweden.

Arctic Atmosphere Climate Data management Exposure Modelling national monitoring ozone UV radiation
15. Greenland ice sheet meltwater and sediment discharge monitoring at Watson River, Greenland

Ice sheet meltwater and sediment discharge is measured at only very few sites in Greenland. The measurements provide detailed insights into ice sheet surface melting, englacial meltwater routing, subglacial erosion, etc., and their importance increase with the lengthening of the time series. Monitoring was initiated by IGN (Copenhagen University) in 2006, and taken over by the Geological Survey of Denmark and Greenland in 2014. Data are available through the Programme for Monitoring of the Greenland Ice Sheet (www.PROMICE.dk).

ablation arctic climate Climate variability Discharges Greenland ice sheet marine and freshwater sediments melt surface heat and mass balance
16. Zepplin Carbon dioxide and trace gas concentrations + aerosols (Carbon dioxide and trace gas)

At the Zeppelin Station on Svalbard, Stockholm University, Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) measures trends in atmospheric carbon dioxide in background atmosphere (Table 4, #1.6, Table 5, ##3–4). In collaboration with NOAA/CMDL in Boulder, USA, air is regularly sampled in flasks for analysis of CO2, CH4, CO, 13CO2, H2, N2O, SF6, and 18O in CO2. At the top of the micrometeorological tower (102 m) at Norunda north of Uppsala, carbon dioxide and methane concentrations are also measured (Fig. 2, Table 5, #5). Other sites for CO2 measurements are the flux sites described below. Air samples are taken at 10 sites in northern Sweden for analysis of SO2, NO2, and surface-near ozone (Fig. 2, Table 4, #1.2) in the air- and precipitation chemistry network. At the Zeppelin Station on Svalbard, Stockholm University, Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES) also measures the amount and composition of aerosols in the background atmosphere. Measurements include particle concentration and size distribution, light absorption and scattering, and cloud residual properties (cloud residuals are the particles which took part in cloud droplet or ice crystal formation)

Atmosphere
17. Arctic study of trophospheric aerosol, clouds and radiation

Arctic study of trophospheric aerosol, clouds and radiation

aerosols trace gases Arctic Arctic haze Atmosphere Atmospheric processes Climate Climate change Emissions Long-range transport
18. FUVIRC-Finnish Ultraviolet International Research Centre

FUVIRC will serve ecosystem research, human health research and atmospheric chemistry research by providing UV monitoring data and guidance (i.e. calibration of instruments, maintenance of field test sites), research facilities (laboratories and accommodation), instruments and equipment.

Arctic Atmosphere Biodiversity Biological effects Biology Climate change Ecosystems Forest damage Geophysics Human health ozone Populations Reindeer Temporal trends UV radiation
19. LAPBIAT-Lapland Atmosphere-Biosphere facility

The main objective of the facility is to enhance the international scientific co-operation at the seven Finnish research stations and to offer a very attractive and unique place for multidisciplinary environmental and atmospheric research in the most arctic region of the European Union. Factors such as, arctic-subarctic and alpine-subalpine environment, northern populations, arctic winters with snow, changes in the Earth's electromagnetic environment due to external disturbances and exceptionally long series of observations of many ecological and atmospheric variables should interest new users.

Arctic Atmosphere Atmospheric processes Biodiversity Biological effects Biology Climate Climate change Climate variability Data management Ecosystems Emissions Environmental management Exposure Geophysics Human health Local pollution Long-range transport Modelling ozone Persistent organic pollutants (POPs) Populations Reindeer Spatial trends Temporal trends UV radiation
20. Gammtratten IM

At present, Sweden has 4 integrated monitoring (IM) sites that are part of a European network on integrated monitoring with an extensive measurement program. One of these sites, Gammtratten, situated in central Västerbotten, monitors several variables. This program is part of the International Cooperative Programme (ICP) on Integrated Monitoring (IM) of Air Pollution Effects on Ecosystems In Sweden there are three IM-sites, out of which Gammtratten in northern Sweden is one. The IM program at Gammtratten is performed by a consortium including IVL, SGU and SLU-EA. Basically there are three types of monitoring at the IM-sites, viz. Climatic, Chemical and Biological observations. Below is a list of the different analysis programs Air Concentration: SO2, NO2 Bulk deposition: pH, Cond, NO3-N, NH4-N, SO4-S, CL, Ca, Mg, Na, K, (Cu, Pb, Zn, Cd, Hg, MetylHg, Cr, Ni, Co, V, As) Throughfall: pH, Cond, NO3-N, NH4-N, SO4-S, CL, Ca, Mg, Na, K, (Cu, Pb, Zn, Cd, Hg, MetylHg, Cr, Ni, Co, V, As) Soil water: pH, Cond, tot-N, org-N, NO3-N, NH4-N, Tot-P, PO4-P, DOC, SO4-S, CL, Alk, Ca, Mg, Na, K, Al, Al-tot, Al-org, Al-inorg, Fe, Mn, Cu, Pb, Zn, Cd, Hg, MetylHg, Cr, Ni, Co, V, As Groundwater: All years: pH, Cond, Si, NO3-N+NO2-N, NH4-N, PO4-P, TOC, SO4-S, CL, Alk/acidity, Ca, Mg, Na, K, Al, Fe, Mn, Cu, Pb, Zn, Cd, and some years also Hg, Metyl-Hg, Cr, Ni, Co, V, As Stream water: All years pH, Cond, NO3-N, NH4-N, PO4-P, TOC, SO4-S, CL, Alk/acidity, tot-N, tot-C, Ca, Mg, Na, K, Al, Fe, Mn, runoff volume and some years also Hg, Metyl-Hg, Cu, Pb, Zn, Cd and labile Al. Soil chemistry: pH in water extracts, exchange acidity, exchangeable Ca, Mg, Na, K, Al, Mn, and Fe, base saturation and total content of C, N, P, S, Cu, Zn, Pb, Cd and Hg Litter fall: Amount of litter (dw per unit area), total P, C, N, and S, K, Ca, Mg, Na, Al, Mn, Fe and during special years also Cu, Zn, Pb, Cd, Hg Litter decomp.: Dry weight loss from standard needles of Scots pine Soil respiration: CO2 -evolution per hour at 20oC, pH, Pb, Cd, Hg in OF-layer Understorey veg.: Field vegetation: Species, coverage, fertility, trees: speecies, coordinates, dbh, heiight, vitality. Down logs and stumps: species, dbh, degree of decomposition Needle chemistry: Total-P, tot-C, tot-N, and tot-S, K, Ca, Mg, Na, Al, Mn, Fe, Cu, Zn, Pb, Cd, Hg, arginin Biomass: Biomass, tot-C, tot-N, tot-P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B Forest injuries: Needle loss, dicolouring of needles, other injuries, tree class Simulated water balance: Precipitation, Evaporation, Runoff, Soil water, Snow Network type: integrated monitoring

Climate Ecosystems Environmental management