AMAP Project Directory

AMAP Project Directory

The AMAP Project Directory (AMAP PD) is a catalog of projects and activities that contribute to assessment and monitoring in the Arctic. The Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), is a working group under the Arctic Council, tasked with monitoring and asessing pollution, climate change, human health and to provide scientific advice as a basis for policy making.

The directory, which is continously updated, documents national and international projects and programmes that contribute to the overall AMAP programme, and provides information on data access as well as a gateway for the AMAP Thematic Data Centres.

Other catalogs through this service are ENVINET, SAON and SEARCH, or refer to the full list of projects/activities.

To edit or add records to any of the catalogs, log in or create an account.

Displaying: 1 - 19 of 19
1. Faroese Monitoring II (FARMON II)

Projektet er en fortsættelse og videreudvikling af det igangværende projekt FARMON og har til formål at forlænge og forbedre monitering af to strømsystemer gennem færøsk territorialfarvand, som udveksler vand, varme og salt mellem Arktis og resten af Verdenshavet. Den ene af disse er strømmen af koldt vand fra Arktis gennem dybet af Færøbanke kanalen (FB-overflow), som transporterer varme og kuldioxid fra atmosfæren ned i Verdenshavets dybe vandmasser. Den anden er Færøstrømmen, som er den stærkeste transportør af ocean varme mod Arktis med indvirkning på klima, fiskebestande og isudbredelse. Endvidere vil projektet studere opsplitningen af Færøstrømmen i to separate strømgrene med forskellig indflydelse på forskellige områder og processer i Arktis. Projektet vil omfatte feltaktivitet fra sommer 2018 til sommer 2019 med udlagte måleinstrumenter og tilsammen fire hydrografiske togter med forskningsskib. Indsamlede måledata vil blive analyseret sammen med satellit­data og historiske observationer med henblik på at forlænge de mere end 20 år lange tidsserier for de to strømsystemers transporter. Et nyt indsatsområde inden for FARMON II vil være mere detaljerede studier af FB-overflow vandets egenskaber. Tidligere har vore målinger vist en langsom opvarmning af bundvandet i Færøbanke kanalen siden begyndelsen af dette århundrede uden at dette dog har medført reduceret massefylde. Nu ser denne opvarmning imidlertid ud til at have accelereret, samtidig som saltholdigheden i de øvre lag er faldet. Vi vil derfor foretage mere detaljerede målinger for at følge opvarmningen og dens indvirkning på massefylde og dermed på den termohaline forcering af den såkaldte AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation).

Hydrography monitoring Ocean currents Oceanography
2. Faroese Monitoring (FARMON)

Projektet har til formål at forlænge og forbedre monitering af to strømsystemer gennem færøsk territorialfarvand, som udveksler vand, varme og salt mellem Arktis og resten af Verdenshavet. Den ene af disse er strømmen af koldt vand fra Arktis gennem dybet af Færøbanke kanalen, som transporterer varme og kuldioxid fra atmosfæren ned i Verdenshavets dybe vandmasser. Den anden er Færøstrømmen, som er den stærkeste transportør af ocean varme mod Arktis med indvirkning på klima, fiskebestande og isudbredelse. Endvidere vil projektet studere opsplitningen af Færøstrømmen i to separate strømgrene med forskellig indflydelse på forskellige områder og processer i Arktis. Projektet vil omfatte feltaktivitet fra sommer 2017 til sommer 2018 med udlagte måleinstrumenter og tilsammen fire hydrografiske togter med forskningsskib. Indsamlede måledata vil blive analyseret sammen med satellit­data og historiske observationer med henblik på at forlænge de ca. 20 år lange tidsserier for de to strømsystemers transporter samt at rationalisere det eksisterende moniteringssystem, således at det i fremtiden vil være mindre afhængigt af kostbare in situ målinger.

Hydrography monitoring Ocean currents Oceanography
3. DiskoBasis -Ecosystem monitoring at Arctic Station

In 2013 a new ecosystem monitoring programme “DiskoBasis” was initiated at Arctic Station on Disko Island, Greenland. The project is partly funded by the Danish Energy Agency. The primary objective of DiskoBasis is to establish baseline knowledge on the dynamics of fundamental physical parameters within the environment/ecosystem around Arctic Station. This initiative extends and complements the existing monitoring carried out at Arctic Station by including several new activities –especially within the terrestrial and hydrological/fluvial field. DiskoBasis include collection of data in the following sub-topics; • Gas flux, meteorology and energy balance • Snow, ice and permafrost • Soil and soil water chemistry • Vegetation phenology • Hydrology -River water discharge and chemistry • Limnology -Lake water chemistry • Marine -Sea water chemistry

Arctic Catchment studies Climate Climate change Climate variability CO2-flux measurements Discharges Ecosystems Geochemistry Geophysics Hydrography Ice Limnology Permafrost Sea ice Soils
4. Lakes; Chemistry

Annual measurements of physical, chemical, and biological variables are taken in small to medium sized, mostly minimally disturbed lakes, situated across the country. Of the 108 lakes that are part of the Trend Station Lake monitoring programme, 20 are situated in AMAP area. The main aim of the monitoring programme is to document long-term changes related to global or regional change and human-generated stressors. To complement the Trend Station Lake monitoring programme, national lake surveys provide spatial data needed to determine regional patterns, and coupled with time-series data, changes in surface water quality. The National Lake Survey (the Surveillance Stations, re-sampled stations) programme for lake water quality, started in 2007 and results in data of all Swedish lake conditions. Each year some 800 new lakes are sampled to determine chemical and physical conditions; lakes are resampled at 6 year intevals. 4824 lakes are sampled in the country during a six-year sampling cycle, with 1270 situated in AMAP area. The variables included in the Trend Station Lake monitoring programme include water chemistry, fish, phytoplankton, macrophytes, zooplankton, and benthic invertebrates, whilst the National Lake Survey is focused solely on chemical and physical parameters.

Absorban acidification Al algae Arctic As Benthos Biological effects Ca Cd conductivity Contaminant transport Cr Cu Data management Discharges Environmental management Epiphyton Eutrophication Fe Fish Food webs Hydrography K Local pollution Long-range transport Mapping Mg Mn N NH4 Ni NO2-NO2 Nutrients Pb pH phytoplankton Sediments Si Spatial trends Temperature Temporal trends TOC Total nitrogen Total phosphor V Zn zooplankton Turbidity Benthic fauna Chlorophyll Secchi depth Litoral zone Sublitoral zone Profundal zone Pelagic zone
5. Restoration of the salmon stock in the Tuloma river system

The possibility of restoring the salmon stocks in the Tuloma system is assessed by collecting background information on the river system: present fish fauna, habitat quality, migratory routes etc. Planning the restoration including technical and management aspects is under way.

Biological effects Biology Populations Hydrography Catchment studies Fish Indigenous people Acidification Spatial trends Modelling Biodiversity Arctic Reproduction Diet Temporal trends Ecosystems
6. Monitoring of the Atlantic salmon stocks of the Teno (Tana) and Näätämö (Neidenelva) river systems, northernmost Fennoscandia.

Monitoring of the salmon stocksof the Teno and Näätämö river systems is based on long term data collection on juvenile salmon production, biological characteristics of the spawning stock, origin of salmon (wild/reared) and statistics on fishery and catches. Information on other fish species than salmon is also available.

Biological effects Biology Populations Hydrography Catchment studies Fish Indigenous people Acidification Spatial trends Modelling Biodiversity Arctic Reproduction Diet Temporal trends Ecosystems
7. ZERO-database

The ZERO database contains all validated data from the Zackenberg Ecological Research Operations Basic Programmes (ClimateBasis, GeoBasis, BioBasis and MarinBasis). The purpose of the project is to run and update the database with new validated data after each succesfull field season. Data will be available for the public through the Zackenberg homepage linking to the NERI database. The yearly update is dependent on that each Basis programme delivers validated data in the proscribed format.

Biological effects Hydrography Geophysics Climate Polar bear GIS Sediments Marine mammals Biology Populations Soils UV radiation Fish Discharges Sea ice Climate change Terrestrial mammals Ice Biodiversity River ice Arctic Seabirds Geochemistry Reproduction Permafrost Ecosystems
8. Submarine Operational And Research Environmental Database (SOARED)

The Submarine Operational And Research Environmental Database (SOARED)is comprised of a fixed relational environmental database using unclassified data collected during the Science Ice Exercises (SCICEX) during the past several years. It also includes publicly accessible gridded historical sound velocity, temperature and salinity data from 1900 from the US National Oceanographic Data Center. This project is a demonstration system to show ways to retrieve and analyze sound velocity, temperature and salinity profiles, bathymetry and ice thickness data using a mouse-driven GIS-based query.

Shelf seas Hydrography Mapping Spatial trends Sea ice Climate change Ice Oceanography Arctic GIS Data management Ocean currents Temporal trends
9. Tundra

Overall objective is to obtain net fluxes for carbon and freshwater water from an Arctic catchment under base-case and global change scenarios. Objective of the Vrije Universiteit Amsterdam is to study the temporal and patial variability in floodplain sediment balance over the last 2000 years. Research activities: Selected areas in the Usa basin will be studied in detail, both in the zones of continuous and discontiunous permafrost. Fieldwork was and will be conducted in the summers of 1998 and 1999. At selected field sites, the present day processes of river erosion and deposition will be evaluated and the natural evolution and variation of amount and rate of erosion and deposition will be determined for the last 2000 years.

Pathways erosion sediment balance Soils Hydrography Catchment studies carbon flux Climate variability freshwater flux Discharges Spatial trends Climate change Geochemistry Sediments Temporal trends
10. 'Karex-Pechora' expedition

The 'Karex - Pechora' expedition marine investigations by the research vessel 'Ivan Petrov' in the Kara and Pechora seas in August 2000, and by the research vessel 'Hydrolog' during September-October 2000. During August 2000 samples of marine water, suspended and bottom sediments at 30 oceanographic stations were analyses for contaminants. At 8 stations, hydrobiological investigations included sampling of benthic organisms, plankton and fish, for studies of bioaccumulation and transformation of contaminants.

Shelf seas Organochlorines PCBs Hydrography Heavy metals Fish PAHs Long-range transport Spatial trends Contaminant transport Petroleum hydrocarbons marine benthos Persistent organic pollutants (POPs) Sediments Oil and Gas
11. 'Lena-2000' expedition

The 'Lena-2000' expedition was performed in the area of the mouth of the Lena river and the shelf of the eastern part of the Laptev Sea during August 2000. Samples of river and marine water, suspended and bottom sediments were taken at 30 hydrological stations to study the mechanisms of contaminant transport by river water.

Shelf seas Pathways Organochlorines PCBs Hydrography Catchment studies Heavy metals PAHs Long-range transport Contaminant transport Petroleum hydrocarbons riverine transport Persistent organic pollutants (POPs) Sediments fluxes
12. 'Arctic-2000' expedition

The expedition 'Arctic-2000' included climatic, hydrometeorological and hydrochemical studies in the eastern part of the Central Arctic Basin, during the period July-August 2000.

Contaminant transport Heavy metals Hydrography Ice Long-range transport Oceanography Organochlorines PAHs PCBs Persistent organic pollutants (POPs) Petroleum hydrocarbons Sea ice
13. A study of palynodebris and dinoflagellate cysts in Holocene sediments from Greenland and Faeroe Islands fjords and North Atlantic deep-water sites

The project aims at studying the lateral and vertical (stratigraphic) variations in the composition of particulate organic debris (palynodebris sensu Boulter and Riddick, 1986) from a suite of Holocene sediment cores from off W, S, and SE Greenland, via the Reykjanes Ridge south of Iceland, to the Faeroe Islands. The main objective is to elucidate changes in paleoenvironmental and - hydrographic parameters such as temperature, trophic level, salinity, and energy in the water mass. In particular, the study aims at mapping the distribution of different species of organic walled dinoflagellate cysts in relation to these parameters.

Geology Hydrography Dinoflagellate cysts Climate change Biodiversity Arctic Holocene Palynology Sediments Ocean currents Temporal trends
14. Simulation Scenarios for Potential Radioactive Spreading in the 21st century from Rivers and External sources in the Russian Arctic Coastal Zone (RADARC)

1) To perform simulation scenarios for the 21st century, including global warming scenarios, of potential radioactive spreading from sources in the Russian Arctic coastal zone and its impact on Barents, Greenland and Norwegian Seas and the Arctic Ocean; 2) To update the environmental and pollution data base of the Arctic Monitoring and Assessment Program (AMAP); 3) To assess, select and define the most probable simulation scenarios for accidental releases of radionuclides; 4) To implement a Generic Model System (GMS) consisting of several nested models designed to simulate radionuclides transport through rivers, in the Kara sea and in the Arctic ocean / North Atlantic; 5) To carry out simulation studies for the selected "release" scenarios of radionuclides, using various atmospheric forcing scenarios; 6) Assess the impact on potential radioactive spreading from sources as input to risk management.

Shelf seas Pathways Sources Hydrography Catchment studies Radioactivity Long-range transport Pollution sources Sea ice Contaminant transport Radionuclides Modelling Ice Oceanography River ice Arctic Local pollution GIS Sediments
15. Study of influence of land-based sources of radionuclides on radioactive contamination of Kara sea through Ob- and Yenisey river systems

To assess potential levels of radionuclides input into the Kara sea from existing and potential sources of technogenic radioactivity, located on the land in the Ob- and Yenisey rivers watersheds. Specific Objectives * To reveal and estimate a) most hazardous technogenic sources of radioactive contamination in the Ob- and Yenisey watersheds and b) the most possible and dangerous natural and technogenic (antrophogenic) situations (in the regions of these sources) that may result in release of radionuclides into the environment and may lead to significant changes in the radioactive contamination of the Kara sea * To estimate parameters of radionuclides (potential amount, composition, types etc.) under release to the environment from chosen sources as a result of accidents as well as during migration from the sources to the Kara sea through river systems * To set up a dedicated Database and a Geographic Information System (GIS) for modelling transport of radionuclides from the land-based sources to the Kara sea * To develop and create a dedicated model tool for simulation of radionuclides transport from land-based sources through Ob- and Yenisey river systems to the Kara sea

Pathways Hydrography Catchment studies Radioactivity Long-range transport Pollution sources Sea ice Contaminant transport Radionuclides Modelling Ice Oceanography River ice Arctic Local pollution GIS Data management Ocean currents
16. Developing Long Range Autonomous Underwater Vehicles for Monitoring Arctic Ocean Hydrography

To develop a long-range (ca. 30-day) AUV to deploy under the Arctic pack ice to measure and monitor ocean variables.

Hydrography Oceanography Arctic SEARCH
17. Shelf Basin Interactions Program

To understand and model the processes by which Arctic deep water is formed on continental shelves by the modification of inflowing Atlantic and Pacific waters.

Shelf seas Hydrography Modelling Ice Oceanography Arctic SEARCH Data management Atmosphere Ocean currents
18. Polar Ice Prediction System Version 3.0 (PIPS 3)

To develop the next-generation Navy operational ice thickness and movement model.

Shelf seas Hydrography Modelling Ice Oceanography Arctic SEARCH Data management Atmosphere Ocean currents
19. The high latitude oceans in the climate system, with special emphasis on their role in the global carbon cycle

The scientific objectives of this project is to add information that helps elucidate the role of the Arctic Mediterranean Seas (Arctic Ocean and Nordic Seas) in the climatic system of the Northern Europe. More specifically it has the following aims: - To assess the heat and carbon dioxide fluxes over the air-sea interface in the Barents Sea and elucidate the effect this has on the formation of Arctic Ocean intermediate waters and associated carbon fluxes. - To assess the temporal variability of the fresh water distribution in the Arctic Ocean, both river runoff and sea ice melt, and the affect this has on the outflow of fresh water to the regions of open ocean deep water formation (the Greenland, Iceland and Labrador Seas). - To assess the mixing of upper and intermediate waters along the East Greenland Current that gives the properties of the overflow into the North Atlantic Ocean and thus add to the driving of the thermohaline circulation. This also contributes to the sequestering of anthropogenic carbon dioxide.

Shelf seas Hydrography Climate change Oceanography Arctic Geochemistry