Faeroe Islands: projects/activities

To edit or add records to any of the catalogs, log in or create an account.

Directory entires that have specified Faeroe Islands as one of the geographic regions for the project/activity and are included in the AMAP, ENVINET, SAON and SEARCH directories. Note that the list of regions is not hierarchical, and there is no relation between regions (e.g. a record tagged with Nunavut may not be tagged with Canada). To see the full list of regions, see the regions list. To browse the catalog based on the originating country (leady party), see the list of countries.

It is also possible to browse and query the full list of projects.

Displaying: 1 - 20 of 26 Next
1. Faroese Monitoring II (FARMON II)

Projektet er en fortsættelse og videreudvikling af det igangværende projekt FARMON og har til formål at forlænge og forbedre monitering af to strømsystemer gennem færøsk territorialfarvand, som udveksler vand, varme og salt mellem Arktis og resten af Verdenshavet. Den ene af disse er strømmen af koldt vand fra Arktis gennem dybet af Færøbanke kanalen (FB-overflow), som transporterer varme og kuldioxid fra atmosfæren ned i Verdenshavets dybe vandmasser. Den anden er Færøstrømmen, som er den stærkeste transportør af ocean varme mod Arktis med indvirkning på klima, fiskebestande og isudbredelse. Endvidere vil projektet studere opsplitningen af Færøstrømmen i to separate strømgrene med forskellig indflydelse på forskellige områder og processer i Arktis. Projektet vil omfatte feltaktivitet fra sommer 2018 til sommer 2019 med udlagte måleinstrumenter og tilsammen fire hydrografiske togter med forskningsskib. Indsamlede måledata vil blive analyseret sammen med satellit­data og historiske observationer med henblik på at forlænge de mere end 20 år lange tidsserier for de to strømsystemers transporter. Et nyt indsatsområde inden for FARMON II vil være mere detaljerede studier af FB-overflow vandets egenskaber. Tidligere har vore målinger vist en langsom opvarmning af bundvandet i Færøbanke kanalen siden begyndelsen af dette århundrede uden at dette dog har medført reduceret massefylde. Nu ser denne opvarmning imidlertid ud til at have accelereret, samtidig som saltholdigheden i de øvre lag er faldet. Vi vil derfor foretage mere detaljerede målinger for at følge opvarmningen og dens indvirkning på massefylde og dermed på den termohaline forcering af den såkaldte AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation).

Hydrography Ocean currents Oceanography monitoring
2. Faroese Monitoring (FARMON)

Projektet har til formål at forlænge og forbedre monitering af to strømsystemer gennem færøsk territorialfarvand, som udveksler vand, varme og salt mellem Arktis og resten af Verdenshavet. Den ene af disse er strømmen af koldt vand fra Arktis gennem dybet af Færøbanke kanalen, som transporterer varme og kuldioxid fra atmosfæren ned i Verdenshavets dybe vandmasser. Den anden er Færøstrømmen, som er den stærkeste transportør af ocean varme mod Arktis med indvirkning på klima, fiskebestande og isudbredelse. Endvidere vil projektet studere opsplitningen af Færøstrømmen i to separate strømgrene med forskellig indflydelse på forskellige områder og processer i Arktis. Projektet vil omfatte feltaktivitet fra sommer 2017 til sommer 2018 med udlagte måleinstrumenter og tilsammen fire hydrografiske togter med forskningsskib. Indsamlede måledata vil blive analyseret sammen med satellit­data og historiske observationer med henblik på at forlænge de ca. 20 år lange tidsserier for de to strømsystemers transporter samt at rationalisere det eksisterende moniteringssystem, således at det i fremtiden vil være mindre afhængigt af kostbare in situ målinger.

Hydrography Monitoring Ocean currents Oceanography
3. Denmark Global Terrestrial Network for Lakes (GTN-L)

As with several other data types, lake level data are recorded by both local authorities as well as at national level. NERI is operating a database, from which data from lakes may be available upon request.

Climate
4. Denmark terrestrial hydrology

The GTN-H is a joint effort of the World Meteorological Organization / Climate and Water Department (WMO/CLW), the GCOS, and the Global Terrestrial Observing System (GTOS12), co-sponsored by WMO, UNESCO, ICSU, UNEP and FAO. GTN-H represents the observational arm of the Group on Earth Observations / Integrated Global Water Cycle Observations Theme (GEO/IGWCO). The following hydrological variables have been identified as essential for the GTN-H13 network: Precipitation, river discharge, groundwater, water vapour, lake level/ area, isotopic composition, soil moisture, water use, snow cover, glaciers and ice caps, evapotranspiration, water quality/ biogeochemical fluxes. For most of the variables a global network is defined and a contact established. The Global Precipitation Climate Centre (GPCC) based at German Meteorological Institute/Deutsche Wetterdienst (DWD) and operating under the auspices of the World Meteorological Organization (WMO), as well as Global Runoff Data Centre (GRDC), based at the Bundesanstalt für Gewässerkunde (Federal Institute of Hydrology, BfG) in Koblenz, Germany, and operating under the auspices of the World Meteorological Organization (WMO), are both parts of the GTN-H Panel and represent their respective networks on precipitation and river discharge. DMI contributes to GPCC with precipitation data, and NERI is reporting to GRDC under GTN-R (see paragraph 4.3).

Climate
5. Denmark Global Terrestrial Network for River Discharge

NERI is reporting to the Global Runoff Data Centre (GRDC), based at the Bundesanstalt für Gewässerkunde (Federal Institute of Hydrology, BfG) in Koblenz, Germany, and operating under the auspices of the World Meteorological Organization (WMO). GTN-R is a GRDC contribution to the Implementation Plan for the Global Observing System for Climate and to GTN-H. Denmark is reporting 14 stations as shown in Table 5

Climate Oceanography
6. Denmark hydrographic and marine surveys

The National Environmental Research Institute has the overall responsibility for surveillance of the Danish waters. Surveillance of fjords and coastal waters is carried our by the regional authorities, while NERI is responsible for mapping the open waters. All of the surveys are part of the Danish nationwide monitoring programme NOVANA All marine NOVANA data (regional and state) are collected annually in the national marine database, MADS, by NERI. For further reading and data see http://mads.dmu.dk . The Danish Institute for Fisheries Research carries out yearly surveys in Danish waters, primarily in the North Sea and the Baltic Sea. Relevant oceanographic parameters are measured and recorded for these areas. Furthermore, DMI is involved in the following projects: • Measurements of water transports across the Greenland-Scotland Ridge • Monitoring of the oceanographic conditions along West Greenland • Monitoring of the oceanographic conditions around the Faroe Islands.

Climate Oceanography
7. Denmark national tide gauge network

In Denmark an extensive national network of tide gauges are operated jointly by DMI, the Royal Danish Administration for Navigation and Hydrography, local authorities and the Danish Coastal Authority. The network consists of 81 automatic stations. In Greenland a tide gauge station is operated by National Survey and Cadastre (KMS). Data are available from the responsible bodies.

Oceanography
8. Denmark Satellite observations as base for atmosphere related ECV observations

Upper-air temperature Homogenized upper-air temperature analyses: extended MSU-equivalent temperature record, new record for upper-troposphere and lower-stratosphere temperature using data from radio occultation, temperature analyses obtained from reanalyses. Water vapour Total column water vapour over the ocean and over land, tropospheric and lower stratospheric profiles of water vapour. Ozone Profiles and total column of ozone.

Climate Sea ice Oceanography Atmosphere
9. Denmark Automated Shipboard Aerological Programme (ASAP)

The ASAP in its present form began in the mid1980s. The programme objective is to record profile data from the upper air strata in ocean areas using automated sounding systems carried on board merchant ships plying regular ocean routes. Several national meteorological services operate ASAP units and the collected data are made available in real time via GTS. ASAP data are archived alongside other radio sounding data by many national meteorological services. ASAP is an important contribution to both the WWW and GCOS. Today most of the soundings are from the North Atlantic and north-west Pacific, but the programme is expanding to other ocean basins through a new, co-operative World-wide Recurring ASAP Project (WRAP). Denmark operates two ASAP units mounted on ships plying fixed routes from Denmark to Greenland. The European meteorological cooperation EUMETNET started a special E-ASAP programme in December 2000. The programme aims at joint operation of the ASAP programmes under the European meteorological institutes.

Climate Oceanography
10. Denmark upper air strata measurements radio sounding observations

DMI runs radio sounding stations at the following six locations: Tórshavn (the Faroe Islands), Danmarkshavn, Illoqqortoormiit, Tasiilaq, Narsarsuaq and Aasiaat (Greenland). Two soundings are made every day at these stations. A monthly summary (CLIMAT TEMP) from all stations is prepared and transmitted routinely on the GTS.

Climate Atmosphere
11. Denmark precipitation observation networks (stations and radar)

For national purposes, more data concerning precipitation is needed than can be provided from the overall surface climatological and meteorological network described above. In Denmark the precipitation observation network consists of approximately 350 stations. Roughly 100 of these provide data on precipitation intensity on an ongoing basis. They are jointly operated by DMI and The Water Pollution Committee of the Society of Danish Engineers (Spildevandskomitéen - SVK). The remaining 250 stations collect daily values of precipitation, and data from these are electronically transmitted to DMI on a daily basis. On the Faroe Islands a network of 7 precipitation station observe daily precipitation. Information on precipitation can also be obtained from weather radar data. In Denmark, DMI runs a network of four weather radars which provides 100% coverage of Danish land areas and coastal marine areas. The network s geographical coverage is unsurpassed, and hence provides detailed information about precipitation on national and local scales. By calibrating radar data against point measurements of precipitation the latest scientific results show a high absolute accuracy.

Climate
12. Denmark sea temperature monitoring

Denmark has a network for the collection of sea temperatures at 13 coastal stations around Denmark. The stations are operated by DMI, the Royal Danish Administration for Navigation and Hydrography, the Danish Coastal Authority, and local authorities respectively. Data are available from each of the responsible bodies. Furthermore, sea surface temperatures are monitored using satellites, and DMI prepares daily maps for the North Sea and Baltic Sea areas.

Climate Oceanography
13. Denmark Climatological data sets

Over the years, DMI has established a number of very long climatological series with differing periods of information representing Denmark, Greenland and the Faroe Islands. The long daily time series include: precipitation, temperature, atmospheric pressure and cloud cover for a number of Danish locations as well as precipitation and temperatures for two Greenland Stations 1874-2007 The long monthly time series include: temperatures, precipitation, atmospheric pressure, cloud cover and snow for stations in Denmark, Greenland and on the Faroe Islands The long annual time series include: temperature for a number of stations in Denmark, Greenland and on the Faroe Islands (1873-2007), as well as temperatures, precipitation, hours of sunshine and cloud cover given as national averages for Denmark All the above mentioned datasets are freely available through the annual updates of DMI Technical Reports at www.dmi.dk

Climate
14. Denmark Climatological/meteorological surface stations

DMI operates and receives data from a network of approximately 100 automatic meteorological stations in Denmark, Greenland and on the Faroe Islands. Measurements are made in accordance with the WMO recommendations. As of 2001 a special dedicated network of (manual) stations for climatological observations has been discontinued, due to the convergence between the different network technologies. The objectives behind this decision are to eliminate human errors, to benefit from potential savings due to this rationalisation, and to reach a higher observation frequency. Climatological data are now obtained from the automatic network described above. Climatological data are collected to define the climate in Denmark, Greenland and on the Faroe Islands and to create a national database for a wide range of enquiries and research activities. Climatological work mostly consists of preparing annual and monthly statistics, including calculation of averages, percentiles and standard deviations. Substantial recorded data are needed to establish reliable averages and trends. In 2008 the daily inflow of data from Denmark, Greenland and the Faroe Islands was 100,000 observations, and the central database at DMI currently contains more than 300,000,000 observations. Some of the recorded data are from as early as 1872. A monthly summary is prepared for the three stations in Denmark, one on the Faroe Islands and eight in Greenland using the CLIMAT format. These data are routinely submitted via the GTS. Radiation is measured as 10- minute mean values of global radiation at the DMI operated weather station.

Climate Atmosphere
15. Denmark GCOS Surface Network (GSN)

The seven designated GSN stations in Denmark, Greenland and on the Faroe Islands are all run by DMI and include (Numbers are WMO station numbers): Greenland: 4211 Upernarvik, 4250 Nuuk, 4320 Danmarkshavn, 4360 Tasiilaq, 4390 Prins Christian Sund; The Faroe Islands; 6011 Tórshavn Denmark: 6186 Copenhagen. All of these stations currently meet the required standard for surface observation.

Climate Atmosphere
16. ARCTIC - Advanced Research on Contaminant Transfer, Impact and Consequences

Det danske bidrag til Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) under Arktisk Råd har dokumenteret at østgrønlandske isbjørne er mest forurenede mht. fedtopløselige organiske miljøgifte. Siden 1999 har Danmarks Miljøundersøgelsers Afdeling for Arktisk Miljø (DMU-AM) undersøgt isbjørnesundheden i Østgrønland via et unikt samarbejde med lokale bjørnefangere, og et tværfagligt samarbejde med biologisk, veterinær og human medicinske fagområder i Grønland og Danmark samt internationale samarbejdsrelationer med Canada, Norge og Tyskland. Undersøgelserne er mundet ud i en lang række af række internationale videnskabelige publikationer som dokumenterer tidstrend i miljøbelastningen af de grønlandske og norske isbjørne og sammenhængen mellem forurening og helbredseffekter på isbjørne. Disse har fået omtalt presseomtale verden over.

Biological effects Biology PCBs Heavy metals Long-range transport Sea ice Climate change Exposure Arctic Persistent organic pollutants (POPs) Pesticides Diet Temporal trends Marine mammals
17. AMAP 2009 and 2010 core HM and POP programme Faroe Islands

The project is a continuation of the monitoring activities of the AMAP POPs and Heavy metals programme in marine, terrestrial and freshwater environments of the Faroe Islands. The aims of the programme is to establish data for timetrend and spatial assessments as well as providing data of importance in human health risk assessment on mercury and POPs. The programme incorporates analyses on pilot whale, cod, black guillemots from the marine environment, sheep and hare from the terrestrial environment and arctic char from the freshwater environment. The compounds analysed are "legacy" POPs and mercury, cadmium and selenium. In addition, a retrospective analyses of PFOS in pilot whale tissues going back as far as possible (ie.1986) is part of the project.

Organochlorines PCBs Heavy metals Fish Long-range transport Spatial trends Terrestrial mammals Exposure Persistent organic pollutants (POPs) Seabirds Pesticides Temporal trends Marine mammals
18. Bioaccumulation, physiological and biochemical effects of pollutants in mussels

In order to evaluate the capacity of mussels to accumulate pollutants and to enhance growth and physiological effects, an investigation was carried out in the Faroe Islands and in the Skagerrak. In March 2000, about 1500 mussels of proper dimensions (length ranging between 5 and 6 cm) were collected in the Kaldbak Fjord (Faroe Islands) on a 10m water column. Selected mussels were divided in 4 groups (320 each) and deployed in 4 different stations (one at the Faroe Islands and three in the Skagerrak). Semipermeable membrane devices (SPMDs) were also deployed in the same stations for the preconcentration of lipophilic pollutants. One month later (end of April-beginning of May) mussels and SPMDs were recollected and sent to different laboratories for the determination of various parameters.

Mytilus Biological effects Biology scope for growth Organochlorines PCBs Heavy metals PCB bioindicator PAHs Long-range transport Contaminant transport Exposure PAH Persistent organic pollutants (POPs) Dioxins/furans SPMD bioconcentration
19. Arctic Social Science Data Center (ASDC)

A proposal has been submitted to the National Science Foundation titled: For Support of the Arctic Social Science Data Center at NSIDC, OPP-0119836.

Arctic social science Arctic Data management
20. A study of palynodebris and dinoflagellate cysts in Holocene sediments from Greenland and Faeroe Islands fjords and North Atlantic deep-water sites

The project aims at studying the lateral and vertical (stratigraphic) variations in the composition of particulate organic debris (palynodebris sensu Boulter and Riddick, 1986) from a suite of Holocene sediment cores from off W, S, and SE Greenland, via the Reykjanes Ridge south of Iceland, to the Faeroe Islands. The main objective is to elucidate changes in paleoenvironmental and - hydrographic parameters such as temperature, trophic level, salinity, and energy in the water mass. In particular, the study aims at mapping the distribution of different species of organic walled dinoflagellate cysts in relation to these parameters.

Geology Hydrography Dinoflagellate cysts Climate change Biodiversity Arctic Holocene Palynology Sediments Ocean currents Temporal trends