Projects/Activities

The full list of projects contains the entire database hosted on this portal, across the available directories. The projects and activities (across all directories/catalogs) are also available by country of origin, by geographical region, or by directory.

Displaying: 1 - 20 of 376 Next
1. Faroese Monitoring II (FARMON II)

Projektet er en fortsættelse og videreudvikling af det igangværende projekt FARMON og har til formål at forlænge og forbedre monitering af to strømsystemer gennem færøsk territorialfarvand, som udveksler vand, varme og salt mellem Arktis og resten af Verdenshavet. Den ene af disse er strømmen af koldt vand fra Arktis gennem dybet af Færøbanke kanalen (FB-overflow), som transporterer varme og kuldioxid fra atmosfæren ned i Verdenshavets dybe vandmasser. Den anden er Færøstrømmen, som er den stærkeste transportør af ocean varme mod Arktis med indvirkning på klima, fiskebestande og isudbredelse. Endvidere vil projektet studere opsplitningen af Færøstrømmen i to separate strømgrene med forskellig indflydelse på forskellige områder og processer i Arktis. Projektet vil omfatte feltaktivitet fra sommer 2018 til sommer 2019 med udlagte måleinstrumenter og tilsammen fire hydrografiske togter med forskningsskib. Indsamlede måledata vil blive analyseret sammen med satellit­data og historiske observationer med henblik på at forlænge de mere end 20 år lange tidsserier for de to strømsystemers transporter. Et nyt indsatsområde inden for FARMON II vil være mere detaljerede studier af FB-overflow vandets egenskaber. Tidligere har vore målinger vist en langsom opvarmning af bundvandet i Færøbanke kanalen siden begyndelsen af dette århundrede uden at dette dog har medført reduceret massefylde. Nu ser denne opvarmning imidlertid ud til at have accelereret, samtidig som saltholdigheden i de øvre lag er faldet. Vi vil derfor foretage mere detaljerede målinger for at følge opvarmningen og dens indvirkning på massefylde og dermed på den termohaline forcering af den såkaldte AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation).

Hydrography Ocean currents Oceanography monitoring
2. In situ pCO2 and pH in sea ice in more detail

The purpose of this project is to measure and calculate pCO2 and pH in high Arctic coastal sea ice. The measured pCO2 and pH values can be compared to the calculated values ​​based on measurements of salt, temperature, TCO2 and TA ratios in the sea ice, which will be measured concurrently. Since algorithms for pCO2 calculations have not yet been developed for sea ice, this will contribute with useful knowledge.

(biosphere-atmosphere) interaction
3. Nuuk Basic Ecosystem Monitoring (NERO) (NERO)

The objective is to allow comparative studies of ecosystem dynamics in relation to climate variability and change in respectively a high arctic and low arctic setting as Nuuk Basic comprises the same components as Zackenberg. According to the framework programme of Zackenberg Ecological Research Operations (ZERO) this includes: - Basic quantitative documentation of ecosystem structure and processes; - Baseline studies of intrinsic short-term and long-term variations in ecosystem functions; - Retrospective analyses of organic and inorganic material to detect past ecosystem changes; - Experimental studies enabling predictions of ecosystem responses to Global Change. The programme is coordinated with Zackenberg Ecological Research Operations (see above) within the Framework of Greenland Ecosystem Monitoring (GEM). Main gaps: Winter dynamics

Soils Climate Sea ice Oceanography Ecosystems
4. Zackenberg Ecosystem Monitoring (ZERO) (ZERO)

The objective of the station is to facilitate ecosystem research in the High Arctic. According to the framework programme of Zackenberg Ecological Research Operations (ZERO) this includes: - Basic quantitative documentation of ecosystem structure and processes; - Baseline studies of intrinsic short-term and long-term variations in ecosystem functions; - Retrospective analyses of organic and inorganic material to detect past ecosystem changes; - Experimental studies enabling predictions of ecosystem responses to Global Change. The programme is coordinated with Nuuk Ecological Research Operations (see below) within the Framework of Greenland Ecosystem Monitoring (GEM). Main gaps: Winter dynamics

Soils Climate Sea ice Oceanography Ecosystems
5. Greenland Ecosystem Monitoring (GEM) (GEM)

To provide the data necessary for quantifying the dynamics of arctic ecosystems, i.e. at the two field sites at respectively Zackenberg (Northeast Greenland) and Nuuk (West Greenland) Main gaps: Winter dynamics

Ecosystems
6. DiskoBasis -Ecosystem monitoring at Arctic Station

In 2013 a new ecosystem monitoring programme “DiskoBasis” was initiated at Arctic Station on Disko Island, Greenland. The project is partly funded by the Danish Energy Agency. The primary objective of DiskoBasis is to establish baseline knowledge on the dynamics of fundamental physical parameters within the environment/ecosystem around Arctic Station. This initiative extends and complements the existing monitoring carried out at Arctic Station by including several new activities –especially within the terrestrial and hydrological/fluvial field. DiskoBasis include collection of data in the following sub-topics; • Gas flux, meteorology and energy balance • Snow, ice and permafrost • Soil and soil water chemistry • Vegetation phenology • Hydrology -River water discharge and chemistry • Limnology -Lake water chemistry • Marine -Sea water chemistry

Arctic Catchment studies Climate Climate change Climate variability CO2-flux measurements Discharges Ecosystems Geochemistry Geophysics Hydrography Ice Limnology Permafrost Sea ice Soils
7. Environmental Monitoring System for Svalbard and Jan Mayen

MOSJ (Environmental Monitoring of Svalbard and Jan Mayen) is an environmental monitoring system and part of the Government’s environmental monitoring in Norway. An important function is to provide a basis for seeing whether the political targets set for the development of the environment in the North are being attained

Atmosphere Ecosystems Human health Oceanography
8. Faroese Monitoring (FARMON)

Projektet har til formål at forlænge og forbedre monitering af to strømsystemer gennem færøsk territorialfarvand, som udveksler vand, varme og salt mellem Arktis og resten af Verdenshavet. Den ene af disse er strømmen af koldt vand fra Arktis gennem dybet af Færøbanke kanalen, som transporterer varme og kuldioxid fra atmosfæren ned i Verdenshavets dybe vandmasser. Den anden er Færøstrømmen, som er den stærkeste transportør af ocean varme mod Arktis med indvirkning på klima, fiskebestande og isudbredelse. Endvidere vil projektet studere opsplitningen af Færøstrømmen i to separate strømgrene med forskellig indflydelse på forskellige områder og processer i Arktis. Projektet vil omfatte feltaktivitet fra sommer 2017 til sommer 2018 med udlagte måleinstrumenter og tilsammen fire hydrografiske togter med forskningsskib. Indsamlede måledata vil blive analyseret sammen med satellit­data og historiske observationer med henblik på at forlænge de ca. 20 år lange tidsserier for de to strømsystemers transporter samt at rationalisere det eksisterende moniteringssystem, således at det i fremtiden vil være mindre afhængigt af kostbare in situ målinger.

Hydrography Monitoring Ocean currents Oceanography
9. Monitoring of oil and hazardous substances transport into and status in Norwegian coastal and oceanic waters

1. Monitor transport of oil and hazardous substances from all sources into Norwegian coastal and oceanic waters through modelling, calculations and measurements. 2. Monitor contaminant status in selected indicators (biota, sediments, water, air, acidification). 3. Collect samples for the Norwegian Environmental Sample Bank. 4. Supply data for the Norwegian Integrated Management Plans The programme is operated by Norwegian Institute for Water Research (NIVA) on behalf of NPCA in cooperation with Norwegian Institute of Air Research (NILU), Norwegian Institute of Marine Research (IMR), The National Institute of Nutrition and Seafood Research (NIFES) and Norwegian Radiation Protection Authority (NRPA). - Locations: Norwegian marine waters (see attached map). Main gaps: New stations/indicators/parameters will be included when needed in the integrated management plans

Atmosphere Ecosystems Oceanography
10. DTU Space Tide gauges in Greenland

Monitoring of the sea-level

Oceanography
11. Marine coastal observations

Monitoring and forecast of the sea and atmosphere state in the coastal area, support of safety of navigation and marine activities. Main gaps: Initial data before 1977 have not been digitized.

Atmosphere Oceanography
12. Netherlands Arctic Station University of Groningen

This station is one of many international stations in Ny-Aalesund, Svalbard. Traditionally research has focussed on the ecology of barnacle geese. The research now includes monitoring of plant production, vegetation change, insect phenology, arctic terns, snowbuntings, barnacle geese, reindeer and arctic foxes. Regular guests are Dutch institutions for marine research like IMARES and NIOZ and researchers from NIOO and VU.

The main objective is to study adaptations to climate warming and understanding dynamics of animal and plant populations.

grazing ornithology
13. Monitoring of inshore stock of Greenland Halibut, West Greenland

The main objective is resource monitoring of Greenland Halibut.

Ecosystems Fish
14. North Slope Science Initiative (NSSI) (NSSI)

This mission of the North Slope Science Initiative is to improve the regulatory understanding of terrestrial, aquatic and marine ecosystems for consideration in the context of resource development activities and climate change. The vision of the North Slope Science Initiative is to identify those data and information needs management agencies and governments will need in the future to develope management scenarios using the best information and mitigation to conserve the environments of the North Slope

Ecosystems Human health Oceanography
15. Zooplankton Monitoring in the European Arctic Gateway (ZooMon-EAG)

Zooplankton make essential links between producers and predators in marine ecosystems, so mediating in the CO2 exchange between atmosphere and ocean They can be indicators of climate variability, and changes in zooplankton species distribution and abundance may have cascading effects on food webs. West Spitsbergen Current is the main pathway of transport of Atlantic waters and biota into the Arctic Ocean and the Arctic shelf seas. West Spitsbergen Shelf coastal and fjordic waters, therefore, are natural experimental areas to study mechanisms by which the Atlantic and Arctic marine ecosystem interact, and to observe environmental changes caused by variability in climate. The main objectives of the zooplankton monitoring are: a) to study patterns and variability in composition and abundance in zooplankton of the West Spitsbergen Current and the West Spitsbergen fjords and coastal waters; b) to find out environmental factors responsible for the observed patterns and variability in zooplankton, and to understand possible relations between zooplankton and their environment on different space and time scales; c) to observe and monitor the variability in zooplankton in relation to local and global climate changes.

Ecosystems zooplankton
16. Institute of Freshwater Fisheries – Veiðimálastofnun (Veiðimálastofnun)

The Institute of Freshwater Fisheries (Veidimalastofnun) is a Governmental institution managing freshwater biota and freshwater fisheries in Iceland. Its principal tasks are research of biota in rivers and lakes, research on freshwater fish stocks supervision and guidance to river and lake fisheries associations concerning sustainable fisheries. Among the Institute of Freshwater Fisheries main tasks is research and consultation concerning impact assessment of projects or structures affecting rivers and lakes, creation and management of data banks on rivers and lakes, their biota and fisheries. Main gaps: Not specified Network type: ‐ Thematic observations ‐ Field stations

Fish
17. Hafrannsóknastofnun ‐ Icelandic Marine Research Institution, MRI (MRI)

MRI's activities are organized into three main sections: Environment Section, Resources Section and Fisheries Advisory Section. Marine Environment Section: A large part of the sections work deals with environmental conditions (nutrients, temperature, salinity) in the sea, marine geology, and the ecology of algae, zooplankton, fish larvae, fish juveniles, and benthos. Amongst the larger projects undertaken within the Environment Section are investigations on currents using satellite monitored drifters and other modern technology, assessment of primary productivity, secondary productivity, overwintering and spring spawning of zooplankton, and studies on spawning of the most important exploited fish stocks. Marine Resources Section: Investigations are undertaken on the exploited stocks of fish, crustaceans, mollusks and marine mammals. The major part of the work involves estimating stock sizes and the total allowable catch (TAC) for each stock. Examples of some large projects within the Marine Resources Section are annual ground fish surveys covering the shelf area around Iceland and surveys for assessing inshore and deep‐water shrimp, lobster, and scallop stocks. The pelagic stocks of capelin and herring are also monitored annually in extensive research surveys using acoustic methods. Further, in recent years an extensive program concentrating on multi‐species interactions of exploited stocks in Icelandic waters has also been carried out. A designated project for improving understanding of the dynamics of the ecosystem deep north of Iceland has been conducted in recent years. The Fisheries Advisory Section: The Fisheries Advisory Section scrutinizes stock assessments and prepares the formal advice on TAC´s and sustainable fishing strategies for the government. Supporting departments: Important supporting departments are, the Electronic Department and the Fisheries Library. The Electronic Department supervises installation, testing and maintenance of research instruments. The Fisheries Library collects books and periodicals in all fields of marine sciences and publishes the MRI report series. 20 SAON: Inventory on Monitoring Networks Iceland Main gaps: Not specified Network type: ‐ Thematic observations ‐ Field stations ‐ Community based observations

Fish Oceanography Human health Ecosystems
18. Náttúrufræðistofnun Íslands ‐ The Icelandic Institute of Natural History, IINH (IINH)

The Icelandic Institute of Natural History dates back to 1889 when the Icelandic Natural History Society established a Natural History Museum in Reykjavik. Now owned and run by the State, the Institute conducts basic and applied research on the nature of Iceland in the fields of botany, geology and zoology. The Institute maintains scientific specimen collections and holds data banks on the Icelandic nature, i.e. all animal and plant species, rocks and minerals, it assembles literature on the natural history of Iceland, operates the Icelandic Bird‐Ringing Scheme, prepares distribution, vegetation, and geological maps, conducts research in connection with environmental impact assessments and sustainability, advises on sustainable use of natural resources and land use, and monitors and assesses the conservation value of species, habitats and ecosystems. Member/connected to global network: IINH is the national representative in the Bern Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats and participates in the several working groups of the Convention in areas that are relevant to Iceland. IINH is the national representative in The Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF) and has had a representative on the board of CAFF from the beginning. IINH participates in expert groups on marine birds, vegetation, sanctuaries, and biodiversity monitoring in the Arctic within the CAFF. IINH is further participating in the work of a Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTTA) under the Convention on Biological Diversity (CBD). IINH is the national representative in the Global Biodiversity Information Facility (GBIF) and participates in The North European and Baltic Network on Invasive Alien Species (NOBANIS) on behalf of Iceland. Type of network: ‐ Species monitoring ‐ Area monitoring, incl. protected areas ‐ Thematic observations ‐ Community based observations ‐ Endangered species Main gaps: Not specified Network type: ‐ Species monitoring ‐ Area monitoring, incl. protected areas ‐ Thematic observations ‐ Community based observations ‐ Endangered species

Ecosystems
19. Veðurstofa Ísland ‐ Icelandic Meteorological Office, IMO (IMO)

The main purpose of IMO is to contribute towards increased security and efficiency in society by: • Monitoring, analyzing, interpreting, informing, giving advice and counsel, providing warnings and forecasts and where possible, predicting natural processes and natural hazards; • issuing public and aviation alerts about impending natural hazards, such as volcanic ash, extreme weather, avalanching, landslides and flooding; • conducting research on the physics of air, land and sea, specifically in the fields of hydrology, glaciology, climatology, seismology and volcanology; • maintaining high quality service and efficiency in providing information in the interest of economy, of security affairs, of sustainable usage of natural resources and with regard to other needs of the public; • ensuring the accumulation and preservation of data and knowledge regarding the long-term development of natural processes such as climate, glacier changes, crustal movements and other environmental matters that fall under IMO‘s responsibility. IMO has a long-term advisory role with the Icelandic Civil Defense and issues public alerts about impending natural hazards. The institute participates in international weather and aviation alert systems, such as London Volcanic Ash Advisory Centre (VAAC), the Icelandic Aviation Oceanic Area Control Center (OAC Reykjavík) and the European alarm system for extreme weather, Meteoalarm. Network type: Thematic observations in 6 different fields

Geology Geophysics Pollution sources Sea ice Oceanography Atmosphere Ecosystems
20. The Arctic Station, Qeqertarsuaq, Greenland, University of Copenhagen (AS-Q)

The Arctic Station is located on the south coast of the Disko Island in central west Greenland. It is thus facing the Disko Bay and is characterized by an arctic, marine climate. There are 3 building comprising guest facilities, staff accomodation, laboratory and library that are located in a nature sanctuary, approximately 1 km west of a small town, Qeqertarsuaq (formerly Godhavn), with ca. 1100 inhabitants. Within the town community is located all necessary service facilities, incl. several shops, bank, postoffice, church and a hospital. The station offers a 'state of the art' platform for year-round environmental research. The Arctic Station maintains a stat-of-the-art automatic weather station located in the immediate vicinity of the Arctic Station. The datalogging at Arctic Station (every half hour) comprises: air temperatur, humidity, incoming and outgoing radiation, wind speed and direction, rainfall, ground temperatures (5, 60 and 150 cm below surface) and temperature in solid rock 2 metre below surface. In addition to the above the station also maintains a freshwater, a marine and a terrestrial monitoring program. The whole moitoring program is call DiskoBasic.

Active layer algal blooming aquatic monitoring Snow and ice properties