AMAP Project Directory

AMAP Project Directory

The AMAP Project Directory (AMAP PD) is a catalog of projects and activities that contribute to assessment and monitoring in the Arctic. The Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), is a working group under the Arctic Council, tasked with monitoring and asessing pollution, climate change, human health and to provide scientific advice as a basis for policy making.

The directory, which is continously updated, documents national and international projects and programmes that contribute to the overall AMAP programme, and provides information on data access as well as a gateway for the AMAP Thematic Data Centres.

Other catalogs through this service are ENVINET, SAON and SEARCH, or refer to the full list of projects/activities.

To edit or add records to any of the catalogs, log in or create an account.

Displaying: 1 - 20 of 319 Next
1. AMAP 2011 and 2012 core HM and POP programme Faroe Islands

The project is a continuation of the monitoring activities of the AMAP POPs and Heavy metals programme in marine, terrestrial and freshwater environments of the Faroe Islands. The aims of the programme is to establish data for timetrend and spatial assessments as well as providing data of importance in human health risk assessment on mercury and POPs. The programme incorporates analyses on pilot whale, cod, black guillemots from the marine environment, sheep and hare from the terrestrial environment and arctic char from the freshwater environment. The compounds analysed are "legacy" POPs and mercury, cadmium and selenium. In addition, PBDEs are analysed in pilot whale tissues to add to previously established time-trend series.

Exposure Fish Heavy metals Long-range transport Marine mammals Organochlorines PCBs Persistent organic pollutants (POPs) Pesticides Seabirds Spatial trends Temporal trends Terrestrial mammals
2. AMAP 2013 and 2014 core HM and POP programme Faroe Islands

The project is a continuation of the monitoring activities of the AMAP POPs and Heavy metals programme in marine, terrestrial and freshwater environments of the Faroe Islands. The aims of the programme is to establish data for timetrend and spatial assessments as well as providing data of importance in human health risk assessment on mercury and POPs. The programme incorporates analyses on pilot whale, cod, and black guillemots from the marine environment, sheep from the terrestrial environment and arctic char from the freshwater environment. The compounds analysed are "legacy" POPs and mercury, cadmium and selenium. In addition, PFAS and PBDEs were analysed in pilot whale tissues, to add to previously established time-trend series.

Exposure Fish Heavy metals Long-range transport Marine mammals Organochlorines PCBs Persistent organic pollutants (POPs) Pesticides Seabirds Spatial trends Temporal trends Terrestrial mammals
3. AMAP 2017 and 2018 core HM and POP programme Faroe Islands

The project is a continuation of the monitoring activities of the AMAP POPs and Heavy metals programme in marine, terrestrial and freshwater environments of the Faroe Islands. The aims of the programme is to establish data for timetrend and spatial assessments as well as providing data of importance in human health risk assessment on mercury and POPs. The programme incorporates analyses on pilot whale, cod, black guillemots and Northern fulmars from the marine environment, sheep from the terrestrial environment and arctic char from the freshwater environment. The compounds analysed are "legacy" POPs and mercury, cadmium and selenium. In addition, PFAS and HBDCs are analysed in pilot whale as a continuation of timetrend analyses, initialized in previous projects, and PFAS are analysed in Northern fulmar tissues from the last ten years.  

Exposure Fish Heavy metals Long-range transport Marine mammals Organochlorines PCBs Persistent organic pollutants (POPs) Pesticides Seabirds Spatial trends Temporal trends Terrestrial mammals
4. AMAP 2015 and 2016 core HM and POP programme Faroe Islands

The project is a continuation of the monitoring activities of the AMAP POPs and Heavy metals programme in marine, terrestrial and freshwater environments of the Faroe Islands. The aims of the programme is to establish data for timetrend and spatial assessments as well as providing data of importance in human health risk assessment on mercury and POPs. The programme incorporates analyses on pilot whale, cod, and black guillemots from the marine environment, sheep from the terrestrial environment and arctic char from the freshwater environment. The compounds analysed are "legacy" POPs and mercury, cadmium and selenium. In addition, a retrospective analysis of HBCD in pilot whale tissues, going back to 1986, is part of the project.

Exposure Fish Heavy metals Long-range transport Marine mammals Organochlorines PCBs Persistent organic pollutants (POPs) Pesticides Seabirds Spatial trends Temporal trends Terrestrial mammals
5. Dechloran plus and new flame retardants in Greenland biota

Screening of dechloran plus and new bromminated flame in Greenland biota

Brominated flame retardants dechloran plus
6. Monitoring of contaminants in Greenland biota

The aim of the present project is to continue the monitoring of contaminants Greenland biota in order to detect temporal and geographical changes including screening and retrospective analyses of "new" contaminants of increasing concern. Furthermore, temporal trend monitoring of selected biomarkers (e.g. bone mineral density and histopathological changes) in polar bear are included in the monitoring as these have shown to be sensitive to stressors such as contaminants. The project will provide the fundamental basic knowledge of temporal trends and feed into international geographical trend studies of mainly long range transport of contaminants in the atmosphere and biota to Greenland. The project will provide an important input to international convention works such as the Stockholm Convention and the Long-range Trans-boundary Air Pollution.

Heavy metals Long-range transport Marine mammals Modelling Persistent organic pollutants (POPs) Pesticides Polar bear Seabirds Temporal trends
7. Time trends of POPs in Greenland peregrine falcons

Analyses of temporal trends of POPs in Greenland perigrine falcons

Birds Greenland Persistent organic pollutants (POPs)
8. Monitoring of long-transportated contaminants in Greenland biota (AMAP CORE) 2018-2020

AMAP Core project 2018-2020 is a continuation of previous project which was initiated in 1994. The programme is a monitoring programme of contaminant concentrations in Greenland animals with the objective to follow the temporal trends. The programme includes also screening of contaminants of emergent concerns of selected samples and in some cases retrospective studies of such compounds. Monitoring of temporal trends of effects and biomarkers in samples of polar bears is also included.

Brominated flame retardants Marine mammals PFOA POPs
9. Faroese Monitoring II (FARMON II)

Projektet er en fortsættelse og videreudvikling af det igangværende projekt FARMON og har til formål at forlænge og forbedre monitering af to strømsystemer gennem færøsk territorialfarvand, som udveksler vand, varme og salt mellem Arktis og resten af Verdenshavet. Den ene af disse er strømmen af koldt vand fra Arktis gennem dybet af Færøbanke kanalen (FB-overflow), som transporterer varme og kuldioxid fra atmosfæren ned i Verdenshavets dybe vandmasser. Den anden er Færøstrømmen, som er den stærkeste transportør af ocean varme mod Arktis med indvirkning på klima, fiskebestande og isudbredelse. Endvidere vil projektet studere opsplitningen af Færøstrømmen i to separate strømgrene med forskellig indflydelse på forskellige områder og processer i Arktis. Projektet vil omfatte feltaktivitet fra sommer 2018 til sommer 2019 med udlagte måleinstrumenter og tilsammen fire hydrografiske togter med forskningsskib. Indsamlede måledata vil blive analyseret sammen med satellit­data og historiske observationer med henblik på at forlænge de mere end 20 år lange tidsserier for de to strømsystemers transporter. Et nyt indsatsområde inden for FARMON II vil være mere detaljerede studier af FB-overflow vandets egenskaber. Tidligere har vore målinger vist en langsom opvarmning af bundvandet i Færøbanke kanalen siden begyndelsen af dette århundrede uden at dette dog har medført reduceret massefylde. Nu ser denne opvarmning imidlertid ud til at have accelereret, samtidig som saltholdigheden i de øvre lag er faldet. Vi vil derfor foretage mere detaljerede målinger for at følge opvarmningen og dens indvirkning på massefylde og dermed på den termohaline forcering af den såkaldte AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation).

Hydrography Ocean currents Oceanography monitoring
10. Western Valley OverfloW

The WOW project is a cooperation between Havstovan (Faroe Marine Research Institute, HAV) and the Danish Meteorological Institute (DMI) to 1) measure the overflow of cold water from the Arctic into the rest of the World Ocean through the Western Valley of the Iceland-Faroe Ridge, to 2) allow the effects of this flow to be adequately simulated in climate model projections of the thermohaline circulation and the heat transport towards the Arctic, and to 3) design a low-cost monitoring system for this flow.

Currents fluxes Modelling Ocean currents Overflow
11. In situ pCO2 and pH in sea ice in more detail

The purpose of this project is to measure and calculate pCO2 and pH in high Arctic coastal sea ice. The measured pCO2 and pH values can be compared to the calculated values ​​based on measurements of salt, temperature, TCO2 and TA ratios in the sea ice, which will be measured concurrently. Since algorithms for pCO2 calculations have not yet been developed for sea ice, this will contribute with useful knowledge.

(biosphere-atmosphere) interaction
12. GeoBasis Disko 2017-2018

The GeoBasis Disko monitoring program started in 2017 as a part of the cross disciplinary Greenland Environmental Monitoring (GEM) program. GeoBasis Disko is an integrated part of the GeoBasis program, following the same standards as in Nuuk and Zackenberg (two other GEM sites) and largely focusing on the same parameters and methodologies. GeoBasis Disko is finaced by Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate.

A close collaboration and synergy with Arctic Station that is manned year round makes it possible to collect and carry out measurements also during winter.As location Qeqertarsuaq on the south coast of the Disko island, represent a Greenlandic west coast climate, with annual mean temperatures just below 0°C, with discontinuous permafrost, and as such remarkably different from the two existing GEM sites. Further, the Disko bay area is highly interesting from a socioeconomic perspective due its high population and active fishery industry, and as one of the most popular tourist destinations in Greenland.

The primary objective of GeoBasis Disko is to establish baseline knowledge on the dynamics of fundamental abiotic terrestrial parameters within the environment/ecosystem around Arctic Station. This is done through a long term collection of data that includes the following sub-topics;

  • Snow properties; including spatial and temporal variation in snow cover, depth and density.
  • Soil properties; spatially distributed monitoring of key soil parameters such as temperature, moisture, and concentration of nutrient ions
  • Meteorology; monitoring of essential meteorological variables across various surface types and elevations.
  • Gas Flux monitoring; plot and landscape scale flux monitoring of CO2, H2O and energy in wet and dry ecosystems.
  • Hydrology; monitoring of seasonal variation in river water discharge, chemistry and suspended sediment.
  • Geomorphology; monitoring of shorelines, coastal cliff foots and cross-shore profiles.

GeoBasis focuses on selected abiotic parameters in order to describe the state of Arctic terrestrial environments and their potential feedback effects in a changing climate. As such, inter-annual variation and long-term trends are of paramount importance.

 

 

Active layer Arctic CO2 gas exchange Digital camera Energy Balance freshwater geomorphology Hydrology Monitoring riverine transport Sea ice snow cover Soil water suspended solids terrestrial ecosystem
13. DiskoBasis -Ecosystem monitoring at Arctic Station

In 2013 a new ecosystem monitoring programme “DiskoBasis” was initiated at Arctic Station on Disko Island, Greenland. The project is partly funded by the Danish Energy Agency. The primary objective of DiskoBasis is to establish baseline knowledge on the dynamics of fundamental physical parameters within the environment/ecosystem around Arctic Station. This initiative extends and complements the existing monitoring carried out at Arctic Station by including several new activities –especially within the terrestrial and hydrological/fluvial field. DiskoBasis include collection of data in the following sub-topics; • Gas flux, meteorology and energy balance • Snow, ice and permafrost • Soil and soil water chemistry • Vegetation phenology • Hydrology -River water discharge and chemistry • Limnology -Lake water chemistry • Marine -Sea water chemistry

Arctic Catchment studies Climate Climate change Climate variability CO2-flux measurements Discharges Ecosystems Geochemistry Geophysics Hydrography Ice Limnology Permafrost Sea ice Soils
14. Faroese Monitoring (FARMON)

Projektet har til formål at forlænge og forbedre monitering af to strømsystemer gennem færøsk territorialfarvand, som udveksler vand, varme og salt mellem Arktis og resten af Verdenshavet. Den ene af disse er strømmen af koldt vand fra Arktis gennem dybet af Færøbanke kanalen, som transporterer varme og kuldioxid fra atmosfæren ned i Verdenshavets dybe vandmasser. Den anden er Færøstrømmen, som er den stærkeste transportør af ocean varme mod Arktis med indvirkning på klima, fiskebestande og isudbredelse. Endvidere vil projektet studere opsplitningen af Færøstrømmen i to separate strømgrene med forskellig indflydelse på forskellige områder og processer i Arktis. Projektet vil omfatte feltaktivitet fra sommer 2017 til sommer 2018 med udlagte måleinstrumenter og tilsammen fire hydrografiske togter med forskningsskib. Indsamlede måledata vil blive analyseret sammen med satellit­data og historiske observationer med henblik på at forlænge de ca. 20 år lange tidsserier for de to strømsystemers transporter samt at rationalisere det eksisterende moniteringssystem, således at det i fremtiden vil være mindre afhængigt af kostbare in situ målinger.

Hydrography Monitoring Ocean currents Oceanography
15. Monitoring of Cs-137 and Sr-90 in consumption milk

Monitoring of cesium-137 and strontium-90 in consumption milk is a sub-programme of a national monitoring program regarding environmental radiation in Sweden. The sub-programme has been ongoing since 1955. In the event of increased deposition of radionuclides, e.g. after a nuclear accident, transfer to cow milk is a quick process. The concentration in milk is therefore a good indicator of any changes of the levels of radionuclides in the area. Monitoring is performed at 5 dairies: Umeå, Sundsvall, Kallhäll, Jönköping and Malmö, where milk is sampled 4 times per year.

137-Cs 90-Sr Cesium Contaminant transport Exposure Food gamma radiation Human health Long-range transport Mapping milk Radioactivity Radionuclides strontium Temporal trends
16. Measurements of gamma-radiation in the environment

Measurements of gamma-radiation in the environment (from ground to cosmos). Radioactivity in Intensive Net is measured on the soil surface at 28 sites in Sweden. The measurements are continuous and sound the alarm if radioactivity increases. Measured is the dose rate of gamma radiation. Radioactivity in Extensive Net is concerned all municipalities in Sweden which has got one instrument for gamma radiation measurement and each county board has got two. Every seventh month they measure radioactivity at two to four predefined spots as reference measurement. Radioactivity in Air is conducted at five stations with air filter sampling and analysis of radioactivity maintained by Swedish Defence Research Agency (FOI). Out of these stations Umeå and Kiruna are located in northern Sweden.

Atmosphere crops Cs-137 Exposure Food gamma radiation Long-range transport Mapping natural radiation nuclear radiation Radioactivity Radionuclides Reindeer Sediments Soils Spatial trends Temporal trends
17. Throughfall Monitoring Network in Sweden

National Monitoring Programme in Sweden. The purpose is to quantify deposition (mainly of sulphur and nitrogen), and to illustrate effects in the soil, for example possible acidification. The aim of the network is to describe the current situation, regional differences, trends over time, and the effects of acid deposition. The atmospheric deposition of sulphur and nitrogen are the main causes of current acidification of ecosystems. Acidification results in substantial pH reduction in soil, groundwater, lakes and water courses. Deposition is investigated as precipitation studies in open field areas (bulk precipitation) and by throughfall studies in nearby forest stands. For sulphur and chloride, throughfall monitoring is useful for determination of total deposition. In areas, or during periods with low sulphur deposition, internal circulation in vegetation might influence results from throughfall measurements significantly. For nitrogen and base cations (mainly potassium and manganese) canopy interaction is important. Air concentrations of sulphur and nitrogen dioxide, ammonia, and ozone are measured at some locations. The observations made are: (i) air chemistry (SO2, NO2, NH3, O3); (ii) soil water chemistry (pH, Alk, SO4-S, Cl, NO3-N, NH4-N, Ca, Mg, Na, K, Mn, Fe, ooAl, oAl, Al-tot, total organic carbon); (iii) deposition in open field (precipitation, H+, SO4-S, Cl, NO3-N, NH4-N, Ca, Mg, Na, K, Mn); (iv) deposition in forest (throughfall, H+, SO4-S, Cl, NO3-N, NH4-N, Ca, Mg, Na, K, Mn). For nitrogen and base cations (mainly potassium and manganese) canopy interaction is important. Soil solution chemistry in the forest stands is used as indicator of soil conditions.

acidification acidity alkalinity Atmospheric processes Ca Cl condictivity Contaminant transport Data management Dioxins/furans Eutrophication Geochemistry K Local pollution Long-range transport Mg Na NH4 NO3 pH precipitation SO4 Spatial trends Temporal trends
18. Deposition on high altitudes

The aim of this project is to measure the airborne deposition of acidifying and eutrophicating compounds (gaseous and particulate reduced and oxidised nitrogen and sulphur compounds) in air and precipitation over Sweden at high altitude. The results from this programme is used to calculate and model basic processes governing sources, atmospheric transport and sinks of atmospheric trace constituents. The observations are made at three stations. The measurements include particulate reduced and oxidised nitrogen and sulphur compounds in gaseous and particulate form in air and precipitation.

acidification air particles Arctic Atmosphere Contaminant transport deposition in forest deposition in the open fied Eutrophication Local pollution Long-range transport Mapping Modelling precipitation Spatial trends Temporal trends throughfall
19. Pollutants in air, monthly values, Precipitation chemistry, monthly sampling.Ozone measurements, passive sampling.S- and N-components in air with passive sampling.

 

This project is now part of the project: Acidifying and Eutrophifying Substances in Air and Precipitation

National Environmental Monitoring Programme. National Environmental Monitoring Programme. The PMK Network is part of the national network for deposition measurements. The aim is (i) a long-term monitoring of concentration and deposition of selected air transported compounds caused acidification and eutrophication in different parts of Sweden; (ii) to generate knowledge about long-term variation in the field deposition, (iii) to give the background data from low polluted areas for calculation of pollutants deposition in more polluted areas the monitoring of pollutants in air and precipitations are proceed. Ozon and air samples for analysis of sulphur and nitrogen compounds, HCl as well as basic metal ions (Na, K, Ca, Mg, are taken on a monthly basis in air and precipitation. Ozone, as well as sulphur and the nitrogen compound particles are measured in air, and sulphur and nitrogen compounds, base cations, pH and electro-conductivity in precipitation.

acidification Arctic Atmosphere Contaminant transport Data management Dioxins/furans Eutrophication Exposure Local pollution Long-range transport Mapping ozone precipitation Temporal trends
20. Pollutants in air, daily values

 

This project is now part of the project : Acidifying and Eutrophifying Substances in Air and Precipitation

National Environmental Monitoring in Sweden. The project is included in a European Monitoring and Evaluation Programme network (EMEP). The subprogram main task is to check if international agreements as UN Convention on Long range Trans-boundary Air Pollution (CLTRAP) is followed. The measurements follow up the Swedish national generational goals "Natural Acidification Only", "A Non-Toxic Environment" and "Clean Air". The network comprises 10 stations, out of which three are in north Sweden, the two one are in AMAP area. Air chemistry is monitored by diffusion samplers. The following compounds are measured: SO2, SO4, tot-NH4, tot-NO3, soot, NO2. Precipitation quality is monitored following measured compounds: SO4-S, NO-N, Cl, NH4-N, Ca, Mg, Na, K, pH, EC. Metals in air and precipitation are analysed only at one north station (Bredkälen), and include: As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn, V, Hg, methyl-Hg.

acidification air pollution Arctic Atmosphere Contaminant transport Data management Dioxins/furans EMEP Eutrophication Long-range transport Mapping Modelling ozone precipitation Spatial trends Temporal trends